Forskningsstöd för pågående EU-, US- och Sida-projekt

Här kan du som arbetar med EU- US- och Sida-projekt hitta information om regelverk, rutiner och kontaktuppgifter till din handläggare.

Grants Management Office hanterar finansiell rapportering av EU-, USA- och Sida-projekt genom budgetuppföljningar, stöd vid avtalsförändringar i befintliga avtal, råd och stöd i den dagliga driften och koordinerar granskningar av externa revisorer.

Nyheter