Forskningsnytt – nyhetsbrevet har upphört

Sista numret av Forskningsnytt gick ut den 4 juni 2019. Från och med september 2019 utkommer ett universitetsövergripande nyhetsbrev som utöver organisationsfrågor inom forskningsområdet även bevakar utbildning och forskarutbildning. Gamla nummer av Forskningsnytt sparas nedan.

För aktuella nyheter om KI:s forskningsorganisation se KI Newsletter

Arkiv Forskningsnytt 2019


Forskningsnytt juni 2019

Några rubriker:

 • Sista numret av Forskningsnytt – vicerektor för forskning kommenterar
 • Ny strategisk paraplyorganisation för cancerforskning på KI
 • Satsning på sju professurer/lektorat för att knyta samman forskning och utbildning


Forskningsnytt april 2019

Några rubriker:

 • Strategi 2030 beslutad av konsistoriet
 • Utökat ansvar för kommittéerna
 • Nytt konsolideringsanslag i "karriärtrappan"


Forskningsnytt mars 2019

Några rubriker:

 • Tre nya hedersdoktorer
 • Bokningssystem för core-facilitet under upphandling
 • Utlysning för "karriärtrappan" kommer inom kort


Forskningsnytt februari 2019

Några rubriker:

 • Kommittén för forskning har börjat arbeta
 • Publicera "open access" gratis i fler tidskrifter
 • Anmäl dig till hållbarhetskonferensen

Arkiv 2018


Forskningsnytt december 2018

Några rubriker:

 • Krönika av avgående dekan och prodekan för forskning
 • Rekommendationer för nästa års karriärtrappa
 • Kompletterande beslut om core-faciliteter
 • Efterlysning av ledamöter till nya utskotten för rekrytering respektive docentur


Forskningsnytt november 2018

Några rubriker:

 • Bibliometri vid fördelning av aktivitetsstöd till institutionerna ändras
 • De får söka VR-anslag för nationell forskningsinfrastruktur
 • Tre nya campusdekaner utsedda


Forskningsnytt oktober 2018

Några rubriker:

 • Investering i elektronmikroskopi
 • Satsning på fem gästprofessorer som är kvinnor
 • Nya rutiner för kvalitetessäker antagning av doktorander


Forskningsnytt september 2018

Några rubriker:

 • Reducerad hyra även i ANA8 och Neo, Flemingsberg
 • Närmare 160 miloner kronor till dyr utrustning för utvalda core-faciliteter
 • Beslut om tre nya vicerektorer – börjar jobba i januari 2019
 • Varning för oseriösa konferensarrangörer


Forskningsnytt juni 2018

Några rubriker:

 • 30 core-faciliteter inom 6 områden får 290 miljoner kronor
 • Tio går vidare i valet till vicerektorer i höst
 • Beslut i Macchiarini-ärendet
 • Så kan du dra nytta av altmetri


Forskningsnytt maj 2018

Några rubriker:

 • Det nationella avtalet mellan Bibsam och Elsevier sägs upp
 • KI inrättar Research Data Office (RDO)
 • Nya regler för doktorandansökningar


Forskningsnytt april 2018

Några rubriker:

 • Den kliniska forskningen vid KI/SLL av högsta kvalitet
 • Styrelsen för forskning bidrar till FM-hyran i Biomedicum
 • Reviderade stipendierelger
 • Till sommaren blir toppublikationslistan automatisk


Forskningsnytt mars 2018

Några rubriker:

 • Nytt centrum för forskning om tuberkulos
 • Information om akademiskt valår
 • Arbetet med strategi 2030 drar igång
 • De blir KI:s hedersdoktorer 2018


Forskningsnytt februari 2018

Några rubriker:

 • Beslut om karriärtrappan
 • FS prioriterade risker 2018
 • Utlysning av centrala medel till core-faciliteter

Arkiv 2017


Forskningsnytt december 2017

Några rubriker:

 • Titeln forskarassistent blir kvar i karriärtrappan 2018
 • Hon fick Sven Gards pris för bästa avhandling i virologi
 • Digitalt verktyg för individuella studieplaner för nya doktorander


Forskningsnytt november 2017

Några rubriker

 • Så blir styrelsens budgeten 2018
 • 2017 års tilldelning i "karriärtrappan"
 • Rektor gäst hos Styrelsen för forskning


Forskningsnytt oktober 2017

Några rubriker:

 • Nominera hedersdoktorer 2018
 • Uppföljning av translationella temacentrum
 • Framgång för KI i ansökningar om nationell infrastruktur
 • KI söker ny Scientific Director vid SciLifeLab


Forskningsnytt september 2017

Några rubriker:

 • Forskningsdekanen har ordet – det går bra för KI:s forskning
 • Den kliniska forskningen utvärderas
 • Rektor besöker institutionerna


Forskningsnytt juni 2017

Några rubriker:

 • Jämställdhet och lika villkor på agendan
 • Plan för uppföljning av strategiska forskningsområden
 • Beslut fattat om elektronisk forskningsdokumentation


Forskningsnytt maj 2017

Några rubriker:

 • Förslag att göra elektronisk loggbok obliogatorisk i KI:s forskning
 • Ole Petter Ottersen ny rektor och Anna Falk coordinator för core-faciliteter
 • Grönt ljus krävs för rekrytering av doktorander


Forskningsnytt april 2017

Några rubriker:

 • Gemensam styrelseinternat
 • Ingen förlängning av stöd till strategiska rekryteringar
 • Prioriterade risker 2017
 • Två nya prefekter


Forskningsnytt februari 2017

Några rubriker:

 • Arbetsgrupp för översyn av fördelningsmodeller
 • Nytt infrastrukturråd inrättat
 • Ole Petter Ottersen föreslås bli ny rektor
 • Utlysningen för Karriärtrappan öppen

Arkiv 2016

Forskningsnytt december 2016

Några rubriker:

 • Vicedekan för infrastruktur utsedd
 • Dekanen kommenterar forskningspropositionen
 • Nominera till nya etikrådet
 • KI skriver samarbetsavtal med MSD

 

Forskningsnytt november 2016

Några rubriker:

 • Budgeten för 2017 beslutad
 • Disussion om nya kvalitetsindikatorer för forskning
 • De erbjuds anställningar inom karriärstrappan
 • StratRegen utlyser medel för forskning och infrastruktur

 

Forskningsnytt oktober 2016

Några rubriker:

 • Arbetet med nästa års budget för Styrelsen för forskning
 • Allt fler seniora professorer
 • Nominera hedersdoktorer för 2017
 • De har chans att bli Wallenberg Clinical Scholars

 

Forskningsnytt september 2016

Några rubriker:

 • Uppföljning av aktivitetsstöd för anställning av kvinna som professor eller gästprofessor
 • Kort om rekryteringsutskottets verksamhetsplan 2016
 • Christian Rück först i i höstens KI Discovers
 • Rektor tar fram åtgärdsplan med anledning av Heckscher-rapporten

 

Forskningsnytt juni 2016

Några rubriker:

 • Anders Gustafsson utsedd till forskningsdekan
 • Remissvar på forskarkarriärutredningen
 • Utlysning ordförande för KI:s Biosäkerhetskommitté
 • Uppdatera din profilsida på ki.se i sommar

 

Forskningsnytt maj 2016

Några rubriker:

 • Information om hearingar med kandiadater till posten som dekanus för forskning
 • Utredning tillsatt om behovet av strålkällor i forskningen
 • Kurs i ledarskap för forskargruppsledare
 • Nya prefekter på MTC, MBB och MMK

 

Forskningsnytt april 2016

Några rubriker:

 • Anders Gustafsson vikarierande forskningsdekan
 • Föreslå kandidater till dekanvalet
 • Forskarkarriärutredningen går ut på remiss
 • Annonsera efter försökspersoner på ki.se

 

Forskningsnytt mars 2016

Några rubriker:

 • Hans-Gustaf Ljunggrens sista styrelsemöte som dekanus
 • Drygt 11 miljoner till nationell infrastruktur
 • Verksamhetsberättelse – det gjorde FS förra året

 

Forskningsnytt februari 2016

Några rubriker:

 • Information om ärendet med kritiserad forskare samlat på webben
 • Årets utlysning inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare
 • VR:s anslag för forskningsinfrastruktur – sämre utfall för KI än förväntat

Arkiv 2015

Forskningsnytt EXTRA december 2015

 • Nya adressrekommendationer för KI/SLL-publikationer

 

Forskningsnytt december 2015

Några rubriker:

 • Nytt ALF-avtal
 • Inför forskningspropositionen 2016
 • KI Prisma

 

Forskningsnytt november 2015

Några rubriker:

 • Nominera hederdoktorer 2016
 • Definition av forskningsaknuten utbildning
 • KID-medel 2016 och 2017

 

Forskningsnytt september 2015

Några rubriker:

 • Behovsinventering av infrastruktur
 • Core faciliteter

 

Forskningsnytt maj 2015

Några rubriker:

 • Högt betyg för KI:s SFO:er
 • KI:s forskningsnätverk - processen framåt

 

Forskningsnytt februari 2015

Några rubriker:

 • Akademiskt ledarskap på forskargruppnivå
 • Senior professor

Arkiv 2014

Forskningsnytt december 2014

Några rubriker:

 • Ny utlysning för core-faciliteter
 • Ingen ny utlysning för temacentrum
 • Centrum för klinisk cellterapi

 

Forskningsnytt november 2014

Några rubriker:

 • Budgetarbetet inom styrelsen för forskning
 • Prisma ansökningssystem
 • Nya rutiner för KI Stiftelser & Fonder

 

Forskningsnytt september 2014

Några rubriker:

 • Strategi 2018
 • Nytt nationellt ALF-avtal
 • Kvalitet i forskning
 • Vicerektor för innovation

 

Forskningsnytt juni 2014

Några rubriker:

 • Dekaner utsedda
 • Nya villkor för post doc-stipendiater
 • Nya regler för uppehållstillstånd för doktorander
 • Ny nationell forskarskola

 

Forskningsnytt april 2014

Några rubriker:

 • Nya regler för docentur
 • Plagiatgranskning
 • Rapport från Rekryteringautskottet

 

Forskningsnytt februari 2014

Några rubriker:

 • ORCID forskaridentitet
 • Centrum för innovativ medicin
 • Rapport om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning

 

Forskningsnytt januari 2014

Några rubriker:

 • Karriärtrappa för yngre forskare
 • Satsning på KI:s forskningsnätverk
 • Stöd vid rekrytering av kvinnlig professor
 • Alla utbildningsplatser på forskarnivå ska utlysas

Arkiv 2013

Forskningsnytt november 2013

Några rubriker:

 • Sammanslagen KI-grupp vid SciLifeLab
 • Nya regler för doktoranders utbildningsbidrag
 • Uppstart för SweToc RC

 

Forskningsnytt oktober 2013

Några rubriker:

 • Centrala strategiska satsningar
 • Forskningsankytning av utbildning
 • KI:s forsningsnätverk
 • Juridisk koordination av medicinsk cellterapi
 • Utvärdering av SFO:erna

 

Forskningsnytt september 2013

Några rubriker:

 • KI:s organisation inom SciLifeLab
 • Ny ledning för forskningscentrum i Huddinge
 • InnoLIFE – stor ansökan
 • En 4:e regel för medförfattarskap