Skip to main content

Forsknings- och utbildningsbyggnader

Under 2018 flyttade 60 procent av Karolinska Institutets medarbetare och cirka 80 procent av den experimentella forskningsverksamheten till nya byggnader – ANA Futura och Neo i Flemingsberg samt Bioclinicum och Biomedicum i Solna.

Byggnader på campus Flemingsberg och campus Solna

KW
KI webbteam
2019-10-01