Forskarutbildningssamarbete inom medicinsk teknologi (KI-KTH)

Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har ett forskarutbildningssamarbete inom medicinsk teknologi vilket innebär att doktorander blir antagna till forskarutbildning till båda universiteten samtidigt med möjlighet att ansöka om en KI-KTH-gemensam doktorsexamen (joint degree).

All information om detta program finns på KTH:s webbplats

Där hittar ni:

  • Information till de som är intresserade att rekrytera en doktorand till detta samarbete, och till potentiella doktorander
  • Beskrivning av de regler och rutiner som gäller för doktorander antagna till den gemensamma utbildningen
  • Instruktioner för administratörer angående t.ex. Ladok-registreringar
  • Kontaktuppgifter