Forskarutbildningsstöd: ge oss feedback

Det ska vara enkelt att hitta information om forskarutbildning och enkelt att få en överblick över det stöd som finns för er som är verksamma inom utbildning på forskarnivå vid KI.

Forskarutbildningsstöd
Design: Kseniya Hartvigsson.

 

Vi förbättrar våra webbsidor hela tiden.
I den senaste uppdateringen har vi fokuserat på snygg webbdesign och enkel navigering.  

Det är viktigt att all information kan nås från en och samma sida oavsett var ansvaret för respektive information ligger. I utvecklingsarbetet samarbetar vi därför alltid över avdelnings- och verksamhetsgränser.


Feedback på innehåll

Om du väll lämna feedback på innehållet i någon av webbsidorna, kontakta gärna innehållsansvarig eller webbredaktören för den aktuella sidan.

Vår arbetsgrupp består av innehållsansvariga/webbredaktörer från olika avdelningar:
FIR - Fakultetskansliet och internationella relationer
UFS - Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
RSO - Avdelningen för forskarstöd
UoL - Enheten för Undervisning och lärande
KIB - Universitetsbiblioteket


Feedback på webbstruktur, design & navigering

  • Har du feedback på webbstruktur, design, navigering eller mediamaterial?
  • Har du idéer om hur vissa områden eller sidor skulle kunna vidareutvecklas?
  • Eller vill du bli medlem i vår referensgrupp?

Kontakta gärna mig:

Profile image

Kseniya Hartvigsson

Innehållsutvecklare: Forskarstöd, Utbildningsstöd och Forskarutbildningsstöd


Anonym feedback

I boxen nedan Hade du nytta av informationen på denna sida:

  • Tryck på tummen upp eller ner
  • Skriv en anonym kommentar som kan bidra till utveckling av våra webbsidor
  • Tryck på Submit
2024-05-30