Licentiatlunch

Forskarstuderande som tar en licentiatexamen bjuds till en lunch med vicerektor för forskning och representanter från disputationskommittén. Lunchen hålls vartannat år. Vid detta tillfälle delas diplom ut till de licentiater som närvarar.

Nästa Licentiatlunch äger rum 2025, datum kommer längre fram.

Licentiaten får bjuda en handledare och en medföljande gäst.

Inbjudan skickas per e-post cirka två månader innan lunchtillfället till de som har försvarat en licentiatavhandling sedan föregående tillfälle.

Licentiater som är aktuella för att bjudas till lunchen ombedes vänligen meddela KI:s enhet för akademiska ceremonier sin aktuella e-post adress till: osa@ki.se

Kontakt

Profile image

Maria Lancella

Ceremonikoordinator
ML
Innehållsgranskare:
Maria Lancella
2024-06-10