Lotsen - ett sammanhållet forskarstöd

Lotsen var ett projekt som hade som mål att skapa en startsida för allt forskarstöd som finns på KI. Projektet har slutförts vid årsskiftet 2021/2022.

Denna nya presentation av forskarstöd är ett resultat av Lotsen - ett av de viktigaste delprojekten inom programmet Ett sammanhållet verksamhetsstöd. Lotsen-projektet syftade till att sammanfatta, omstrukturera och komplettera information för att underlätta för forskare att hitta och förstå vilket stöd som finns tillgängligt för dem inom olika områden. Projektet drevs av en grupp från Universitetsförvaltningen (UF) tillsammans med tre mentorer från institutioner. Läs mer om projektet

2023-06-14