Metadata och standarder

För att kunna återanvända forskningsdatauppsättningar måste de beskrivas med ”metadata”.

Specifikationer för metadata som ska samlas in om forskningsdata finns tillgängliga från exempelvis:

Digital Curation Center 

ISA-ramverket

FAIRsharing-portalen

Svensk nationell datatjänst

Olika typer av metadata

Metadata kan delas in i olika kategorier beroende på deras funktion:

  • Beskrivande (t.ex. titel, författare)
  • Strukturella (t.ex. variabel)
  • Administrativa (t.ex. licenser, versioner)

Metadata kan existera på olika nivåer:

  • Projekt/studienivå (t.ex. syfte)
  • Fil/dataset/databasnivå (t.ex. filformat, checksum
  • Variabel/objektsnivå (t.ex. variabelbeskrivning)

Standarder för data och metadata

Inom forskningsdiscipliner finns det många standarder för data och metadata, utformade för att hjälpa datahantering, från insamling, bevarande och publicering till efterföljande delning och återanvändning. En standard innehåller specifikationer och riktlinjer som kan användas för beskrivning, interoperabilitet, citering, delning, publicering eller bevarande av forskningsdata och metadata. I stort sett tillåter dessa standarder att data och metadata harmoniseras med avseende på struktur, format och kommentarer. Detta öppnar innehållet för transparent tolkning, återanvändning, integrativ analys och jämförelse. Data- och metadatastandarder är viktiga för att implementera FAIR-principerna. Standarder för data och metadata kan inkludera element såsom organisering av datafiler i en mappstruktur, filnamn, variabelnamngivning, obligatoriska och valfria metadatafält och en filstruktur för metadata, bland annat. Data- och metadatastandarder för särskilda typer av data kan hittas t.ex. på fairsharing.org.

Kontakta Research data office

Vid frågor kring forskningsdokumentation kontakta oss på rdo@ki.se

NV
Innehållsgranskare:
2024-06-25