Anvisningar för hantering av ekonomiska intressekonflikter i forskningsprojekt finansierade av amerikanska federala hälsomyndigheter

National Institutes of Health (NIH) i USA tillhandahåller forskningsbidrag genom de federala statliga myndigheterna inom U.S. Public Health Services (PHS).

I de fall där forskare vid Karolinska Institutet (KI) får bidrag från PHS ställs långtgående krav på forskares objektivitet och oberoende från kommersiella bindningar till företag som skulle kunna påverka forskningens utformning, genomförande och rapportering. Då KI är bidragsmottagaren av PHS har lärosätet fastställt anvisningar och process

  • Diarienummer: 1-106/2024
  • Dnr föreg. version: 1-852/2020
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: CDO
  • Beredning med: Juridiska avdelningen
  • Revidering med avseende på: Kommitténs sammansättning, byte från Grants Office till Compliance & Data Office och språkliga justeringar utan ändring i sak.

Sammanfattning av anvisningarna

Dessa anvisningar motsvarar amerikanska federala bestämmelser angivna i “Responsibility of Applicants for Promoting Objectivity in Research for which Public Health Service Funding is Sought and Responsible Preospective Contracts (Section of 42 CFR part 50 subpart F) för att identifiera, hantera och rapportera ekonomiska intressekonflikter. 

Dessa regler gäller specifikt för bidrag finansierade av PHS och sker parallellt med andra rapporteringskrav för intressekonflikter på KI.

Syfte

Syftet med dessa anvisningar är att säkerställa objektiviteten i forskningen så att utformning, genomförande och rapportering av finansierad forskning, bidrag eller samarbetsavtal ska vara fri från påverkan av forskarens ekonomiska intressekonflikter (inklusive forskarens make/maka och/eller underåriga barn).