Karolinska Institutets regler och instruktioner för hantering av ekonomiska intressekonflikter (FCOI) i USA-finansierade projekt

Forskaren vid Karolinska Institutet (KI) som får USA-finansiering måste rapportera kommersiella kopplingar till företag som skulle kunna påverka forskningens utformning, genomförande och rapportering. När KI är bidragsmottagaren av USA-bidrag har lärosätet fastställt anvisningar och processer i enlighet med amerikanska federala bestämmelser (Title 42 CFR 50, Subpart F) för hantering av ekonomiska intressekonflikter (FCOI). KI:s regler och instruktioner kan laddas ner i länken nedan.

KI:s Policy för Ekonomiska Intressekonflikter för USA-finansierade Projekt

AH
Innehållsgranskare:
Nicola Payton
2024-04-24