KI Institutional Review Board (KI IRB)

För att uppfylla amerikanska regler kring etiktillstånd för projekt som omfattar viss typ av humanforskning som finansieras med medel från amerikanska bidragsgivare som exempelvis NIH, har KI en så kallad IRB (Institutional Review Board).

KI IRB granskar projektbeskrivningen i ansökningshandlingarna till den amerikanska bidragsgivaren mot de etikstillstånd som forskaren har i Sverige för att genomföra projektet. 

Om projektet omfattas av bidragsgivarens definition för humanforskning behöver forskaren inkomma med handlingar till KI IRB senast en vecka innan nästa sammanträde. Se nedan blankett och riktlinjer för instruktioner.

KI IRB består av ordförande samt fyra ledamöter och en handläggare. Ordförande och ledamöter förordnas av rektor.

Kommande möten för KI IRB: 03 sep 2024

Vid frågor, kontakta compliance@ki.se

CH
Innehållsgranskare:
2024-06-10