RSO - Avdelningen för forskarstöd

Research Support Office (RSO) riktar sig till forskare och ansvarar för forskarstöd inom intern/extern finansiering, företagssamarbeten, etikansökan, kliniska studier, datahantering, forskningsdokumentation, regelefterlevnad för EU- och NIH-projekt samt olika system som hör samman med genomförandet av forskningsprocessen.

.


RSO är uppdelad i 4 enheter:

World money
Photo: GettyImages.

GO - Grants Office

 • Finansieringskällor
 • Aktuella utlysningar
 • KI interna bidrag och priser
 • Extern finansiering (svensk & nordisk, EU, US ) - rådgivning, stöd och handläggning
 • Utbildning vid interna processer för större ansökningar
 • Regelefterlevnad, samordning och signatur av bidragsavtal, konsortieavtal
Report laptop computer
Foto: GettyImages.

GMO - Grants Management Office

 • Ansvar för finansiell regelefterlevnad av EU-projekt, genom bland annat granskning och utveckling av processer, rutiner och gemensamma mallar
 • Rådgivning och stöd till projekthandläggare och ekonomer vid KI:s institutioner vid uppstart och finansiell rapportering av projekt
 • Finansiell administration av KI:s koordinatorprojekt och vissa andra större och komplexa projekt.
Compliance
Foto: GettyImages.

CDO - Compliance & Data Office

 • Forskningsdokumentation
 • Data- och informationshantering
 • Rådgivning kring lagar och regler för externt finansierade projekt, "non-financial compliance"
 • Kliniska prövningar, etik och personuppgiftshantering
 • ELN - Elektronisk loggbok
Shake hands
Foto: GettyImages.

EEO - External Engagement Office

 • Näringslivssamverkan - långsiktiga partnerskap med näringslivet
 • Stöd för hantering av forskningssamarbete, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor
 • Karriärservice för doktorander, postdocs och forskare
 • Impact: mentorskapsprogram, inspirerande aktiviteter och stöd till forskare
 • EIT Health - operativa och strategiska initiativ för nya projekt inom utbildning, innovation och affärsutveckling

RSO chef

Björn Kull leder avdelningen för forskarstöd (RSO) med högt kvalificerad personal inom vetenskaplig forskning och administration, kommunikation och kunskap inom EU:s och andra internationella och nationella finansieringsorgan.

Björn Kull i förening med prefekt beslutar om:

 • Ansökan till EU, National Institutes of Health (NIH) och andra utländska bidragsgivare
 • Finansieringsavtal med dessa bidragsgivare
 • Samarbetsavtal med andra bidragstagare, eventuella tillägg och ändringar till befintliga ansökningar och avtal 
 • Relaterade rapporter och systemregistreringar avseende dessa bidragsgivare

Kontakta gärna Björn Kull om du har några förslag eller synpunkter på vårt arbete med forskarstöd. För andra specifika frågor, vänligen besök respektive webbsidor ovan för att hitta information och se tillgängliga stödfunktioner.

Profile image

Björn Kull

Chef för RSO (Research Support Office) och för GO (Grants Office)
+46852486035

Enhetschefer

Profile image

Rikard Lingström

Chef för GMO (Grants Management Office)
Profile image

Cecilia Martinsson Björkdahl

Chef för CDO (Compliance & Data Office)
Profile image

Richard Cowburn

Chef för EEO (External Engagement Office)


Övergripande roller på RSO

Profile image

Anne-Marie Windahl

RSO administratör
Profile image

Kseniya Hartvigsson

Kommunikatör. Jag jobbar med innehållsutveckling, visualisering, filmproduktion och webbdesign.
Profile image

Jonas Molander

Projektledare. Jag är ansvarig för implementering av ett Research Information Management System (RIMS).


Stockholm trio i Bryssel

Representerar Stockholm trio (KI, KTH, SU) i Bryssel avseende forskning, innovation och utbildning.

Dan Andrée

Senior Advisor, EU R&I Policy

Organisatorisk tillhörighet: Grants Office (GO)

Adress i Bryssel: c/o Stockholm Region EU Office,
Avenue Marnix 28, 1000 Bryssel, Belgien

Sanna Sjöblom

EU R&I Policy
+46 8 524 863 56

Organisatorisk tillhörighet: Grants Office (GO)

Adress i Bryssel: c/o Stockholm Region EU Office,
Avenue Marnix 28, 1000 Bryssel, Belgien


Besök RSO - Google map

Nobels väg 15A, Solna

Matilda Pearson
2024-01-08