Forskargruppssida

En uppdaterad forskargrupps- eller projektsida på vår webbplats ki.se gör att du och din grupp bli sökbar. Din profil- och forskargruppssidan är i regel första träff vid en sökning på ditt namn via KI:s sökmotor (search.ki.se) och ofta också första träff vid sökning på till exempel Google.

Om sidan dessutom är länkad till din profilsida så är det enklare att komma i kontakt med dig och din grupp både för utomstående och för andra anställda. Passa även på att uppdatera din profilsida så att alla uppgifter stämmer.

Om du inte är redaktör på ki.se fyller du i det länkade dokument "forskargruppspresentation för ki.se" med information om din forskning och din forskargrupp och skickar till ansvarig kommunikatör/webbredaktör på din institution.

Om du vill bli redaktör på KI.se behöver du gå igenom en självstudiekursen i Drupal och en lärarledd kurs i webbkommunikation.

Detta bör ingå i din forskargrupps-/projektpresentation

Namnet på din forskningsgrupp alternativt forskningsprojekt

Övergripande samlingsnamn kan kombineras med forskargruppledarens namn.

Kort inledande text om forskningen i din grupp

​​Beskriv huvudforskningsens fokus för gruppen på ett generellt sätt, gärna populärvetenskapligt språk och utan komplicerade detaljer, och varför forskningen är viktig. Inkludera information som kommer att vara över tiden men gå inte in i specifika projekt här. Använd högst 1500 tecken inklusive mellanslag för den här texten.

Forskargruppledarens namn

Du behöver inte inkludera e-postadresser. Kontaktuppgifter genereras automatiskt från KI-personaldatabasen.

Gruppmedlemmar

Ange förnamn och efternamn för samtliga gruppmedlemmar. Du behöver inte inkludera e-postadresser med mera. Kontaktuppgifter genereras automatiskt från KI-personaldatabasen för varje gruppmedlem.
Om det finns tidigare medlemmar i gruppen som du också vill nämna, vänligen ange dem här.

Länka till den egna profilssidan där du kan beskriva dina egna projekt mer i detalj.

Samverkan

Ange samarbeten med andra forskare, m fl.

Forskningsprojekt

Beskriv nuvarande forskningsprojekt i gruppen. Skriv projektets fullständiga namn som rubrik. Vad är syftet med projektet? Använd högst 2500 tecken inklusive mellanslag för den här texten.

Forskningsstöd

Lista med de forskningsfinansieringsorgan som stöder forskningen i ditt lab, till exempel:

  • Svenska forskningsrådet
  • Karolinska Institutet

Publikationer

Inkludera PubMed ID på högst tio relevanta artiklar publicerade av gruppmedlemmar. Artikelrubrik, författarnamn med mera, plus en direktlänk till dess post i PubMed kommer att visas på sidan.

Bilder

På en forskargruppsida borde det finnas minst en bild av gruppledaren. Om du har andra bilder som kan vara lämpliga, som illustrerar specifika projekt, gruppmedlemmar etc., inkludera dem gärna också.

Uppge alltid namn och inhämta samtycke från upphovsman/kvinna att få använda bilderna på webben.

Skicka e-post med alla bilder till kommunikatör/redaktör på din institution som separata bildfiler (klistra inte in dem det här dokumentet). Namn på bildfiler bör vara vad de visar, dvs "karin_larsson_group_leader.jpg".

Länka till din forskargrupps- eller projektsida från din personliga profilsida

Se till att samtliga gruppmedlemmar länkar till forskargruppsidan från sina personliga profilsidor på ki.se. Din profilsida är i regel första träff vid en sökning på ditt namn via KI:s sökmotor (search.ki.se) och ofta också första träff vid sökning på till exempel Google.

Dokument och andra filer

Vidarebefordra alla dokument som du vill ladda upp till dina webbsidor (PDF, Word, Excel, PowerPoint) till kommunikatören/webbredaktören på din institution.

Film- eller ljudklipp

Det är möjligt att bädda in filmklipp eller ljudfiler i vissa format. Om du har film eller ljud som du vill bädda in på din sida, vänligen kontakta kommunikatör/redaktör på din institution.

Länkar

Länka gärna till relevant information från forskargruppsidan.

JJ
Innehållsgranskare:
2022-12-16