Förändringar och buggrättningar i IDAC

Här hittar du de senaste uppdateringar och buggrättningar i IDAC. Sidan uppdateras löpande.

Planerade förändringar

Ny release den 28:e maj, innehåll: 

 • En ny tjänst för att hantera postadresser​. Institutioner kommer framöver att kunna ha olika postnummer. Denna tjänst finns i början endast för förvaltningen. Det jobbas med att kunna läggas som tjänst för IDAC administratörer.
 • Ändrat sökvyn för studenter, enklare att söka med studentID.
 • Ändra period för suffix gällande studentkonto​ som skapas f.o.m 1 juni och 1 december.
 • Ändra i IT faktura gällande placeringsbeslut.
 • Telefon- och mobilnummer i IDAC ska gå att nollställa, så att inget nummer visas på profilsidan.

 

23:e april releasen innehöll

 • Ny roll i IDAC för personer som behöver tillgång till att söka bland personer på KI
 • Doktoranders profilsida kommer uppdateras med ”Doktorand”, för anknutna doktorander.
 • Ny vy i IDAC som visar personer som är både anknutna och anställda samtidigt. Denna vy finns under Min data anknutna och anställda.
 • Notifikationsmejl som går ut idag för anställda kommer även att inkludera anknutna. Notifikationen kommer fortsatt att gå ut till till IDAC admin
 • Ny mejlmall för studenter vid start, avslut och ändring av lösenord.
 • Innehåll i doktorandavslutsmejlet kommer nu både på svenska och engelska.

 

Kända buggar

1 Profilsidor

1.1 Besöksadresser

Vid första inläsningen mellan KI webb och IDAC som skedde i september, så fick alla personer besöksadressen på avdelning eller enhetsnivå adressen som var inskriven i Primula. De avdelningar och enheter som saknade en besöksadress i Primula så fick medarbetarna standardadressen ”Nobels väg 7”.

En person ska kunna ändra besöksadress via IDAC, detta har vi sett fungerar inte hela vägen ut. Informationen är korrekt inne i IDAC men presenteras inte korrekt på KI webb.

2. Behörigheter till mappar under ditt G:/

Detta gäller institutioner som är med i samordnad IT.

Vi kommer att ta ett större grepp kring behörigheter. Efter implementation av IDAC så har vi märkt att en del grupper (KI_KK, kimkat grupper) saknar ägare och koppling till organisation (mappningsjobbet som har skett under projekt har inte täckt alla grupper som finns). Detta innebär när ni söker dessa grupper så fastnar de i godkännandekedjans slutsteg hos sysadmin.

Vi kommer att börja med att identifiera kontaktpersoner från varje institution som kan godkänna ägarskapet.

 

 

Releasedatum 2020

Förändringsuppehåll 25 juni- 17 augusti

23 juni

28 maj

23 april

26 mars

20 februari

 

Nyhetsbrev IDAC från förvaltning