Förändringar i utlänningslagen 2021

Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bland annat att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

Nya särskilda krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd (PUT)

Nya särskilda krav för permanent uppehållstillstånd innebär att man måste

  • uppfylla kraven för fortsatt uppehållstillstånd
  • ha bott en viss tid med uppehållstillstånd i Sverige - doktorander och forskare fyra år under de senaste sju åren (ingen förändring)
  • kunna försörja sig själv genom inkomster från anställning eller eget företag (gäller den som har fyllt 18 år) - Nytt krav
  • leva ett skötsamt liv (gäller den som har fyllt 15 år)

Det finns inga övergångsregler dvs alla beslut som fattas 20 juli 2021 eller senare baseras på de nya reglerna, oavsett när ansökan skickades in.

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap kommer att komma i framtiden, men vi vet inte när detta införs. Kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd utreds och ska redovisas senast den 22 maj 2023.

Krav på försörjning för permanent uppehållstillstånd (PUT)

Lagen säger att förmågan att försörja sig själv måste vara av en viss varaktighet. Migrationsverket bedömer att man uppfyller kravet på varaktighet om man har en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag som ansökan prövas. Obs i praktiken behövs längre anställning pga handläggningstid hos Migrationsverket. 

Man får räkna inkomster från ett eller flera deltidsarbeten och föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att man har en pågående anställning och föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 18 månader.

Inkomster från bl a en familjemedlem, förmögenhet eller avkastning från kapital, arbetslöshetsförsäkring (A-kassa), olika former av bidrag eller stipendium räknas inte.

Inkomsten måste täcka boendekostnader och det så kallade normalbeloppet (5 016 kr/mån för en ensamstående vuxen, högre vid medföljande).

Tidsbegränsade uppehållstillstånd t ex för doktorandstudier och forskning har andra försörjningskrav. 

Om man inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd (PUT)

Om man inte kan få PUT och det finns skäl att istället förlänga uppehållstillstånd för doktorandstudier så prövar Migrationsverket det utan att den sökande måste begära det. Finns det inget som visar att det finns andra skäl för tillstånd har Migrationsverket inte en utredningsskyldighet gällande eventuella övriga skäl.

Om man inte har ett nytt arbete direkt efter disputation eller forskningsprojekt, kan ett alternativ vara att ansöka om uppehållstillstånd efter slutförda studier eller slutförd forskning för att stanna kvar i Sverige i 12 månader och att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet här. Observera dock att särskilda krav gäller för detta, exempelvis vad gäller att man ska kunna försörja sig under sin vistelse. Vidare är det viktigt att påpeka att man med ett sådant tillstånd ytterligare kan förlänga sin vistelse i Sverige relativt lätt genom att få ett arbete och ansöka om arbetstillstånd inifrån landet, men om man vill fortsätta sin forskarkarriär så kan man inte få ett forskningstillstånd efter att man har haft ett ”jobbsökartillstånd efter avslutad forskning/ studier” utan att lämna landet. Jobbsökartillståndet kan inte förlängas.

Ett alternativ kan vara att ansöka om ställ­ning som varak­tigt bosatt om man har bott i Sverige i fem år utan avbrott. Den som har beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige får ett permanent uppehållstillstånd automatiskt. Observera att om man har haft uppehållstillstånd i Sverige för studier på grund eller avancerad nivå, för besök eller jobbsökartillstånd, får man inte räkna med den tiden. Försörjningskrav.  

Statusbyte

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan man befinner sig utanför Sverige, annars kan ansökan komma att avslås. I vissa fall har man möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan man befinner sig i Sverige med ett annat giltigt uppehållstillstånd. Se Guide för status­byte inifrån Sverige. Se även Kan man ansöka om uppehållstillstånd utan att lämna Sverige?

Familj

Varje sökande måste själv uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Det är inte längre möjligt att få permanent uppehållstillstånd automatiskt därför att en familjemedlem får det. Se mer information för arbets­ta­gare, egen före­ta­gare eller dokto­rand med medsö­kande familj

Reaktioner

University World News: Migration law – One of many hurdles to a research career

DSA at KI and PhD Chapter at KTH - Doctoral students' network: Researchers' Manifestation Against the New Aliens Act 15 May

SR: How can Sweden ensure it has enough researchers?

University World News: Ongoing protest over migration law’s effect on PhD students

Report: Nine voices from the Aliens in Academia

Report: Researchers less likely to stay in Sweden after new policy

Universitetsläraren: Akademiker demonstrerade mot utlänningslagen

SULF: The new rules regarding permanent residency webinar 11 February 2022

Svenskt näringsliv: Vi satsar på utbildning av spetskompetens – men hur får vi den att stanna i Sverige? webinar 8 feb 2022

Saco och SULF: Debatt Utländska forskare och doktorander förtjänar permanent uppehållstillstånd

Svt: Oro inom universitetsvärlden efter nya utlänningslagen: ”Kan tappa spetskompetens”

SULF: Möte med Moderaterna om migrationslagen

Debatt TCO, Saco, SFS, SULF och ST: Åtgärda bristerna i utlänningslagen, annars förlorar Sverige racet om talangerna

University World News: Business criticises migration rules for foreign graduates

Svenskt Näringsliv: Utländska masterstudenter och doktorander lämnar Sverige

Regeringen: Ändrade regler om permanent uppehållstillstånd berör även doktorander

SUHF: Skrivelse från SUHF rörande nya krav för att få permanent uppehållstillstånd 2021-12-07 med bilagor

Debatt Centerpartiet: Sverige behöver underlätta för fler doktorander att stanna

DN Debatt Svenskt Näringsliv, SUHF, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin: ”Ge alla utländska forskare permanent uppehållstillstånd”

SvD: ”Migrations­reglerna slår mot forskning”

Tidningen Curie: Nya migrationslagen slår mot doktorander

SR: Inget undantag för forskare i krav för permanent uppehållstillstånd

SvD: Nej till undantag för utländska forskare

Saco, SULF, SULF:s doktorandförening, TCO, Fackförbundet ST, Sveriges förenade studentkårer och SFS-dk Utlänningslagen: Gemensamt uttalande

Läkartidningen: Oro bland utländska doktorander efter nya regler för uppehållstillstånd

SULF: Regeringen skyller ifrån sig och blandar bort korten

C: Det är upp till bevis – stoppar du kompetensutvisningarna, Johansson?

Rektors blogg GU: Internationell konkurrenskraft hotas av ny lag

SUHF: Skrivelse till Justitiedepartementet, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Finansdepartementet rörande nya krav för att få permanent uppehållstillstånd

SvD: Nya krav på undantag för utländska forskare

Liberalerna: Inför undantag i utlänningslagen för forskare och doktorander

Altinget Skandal att regeringen skickar forskarutbildade ut ur landet

Rektors blogg LU Internationaliseringshinder behöver bort

Tv4Nyheter Ny lag oroar forskare med uppdrag i Sverige

SR Utländska doktorander kan tvingas lämna landet

SvD Flera tusen akademiker kan tvingas bort

Rektors blogg SU: Forskningspolitiken vs utlänningslagen

Rektors blogg UmU: Den nya migrationslagen driver forskartalanger till andra länder

TT: Tusentals akademiker kan tvingas lämna Sverige

SR: PhD students greatly concerned over new residence permit rules

Universitetsläraren: ”Många av oss doktorander diskuterar att lämna Sverige”

Rektors blogg KI: Utlänningslagen måste justeras annars riskerar Sverige att tappa kompetens och talanger

Dagens Samhälle: KI: Nya lagregler motverkar en expansiv kunskapsutveckling i Sverige

DN Ledare: Sverige förlorar på att forskartalangerna stöts bort

University World News: New migration law will ‘harm Swedish research’ – Unions

Namninsamling som har startats av berörda doktorander, SULF, ST och SFS-DK: Change the legal grounds of Permanent Residency for doctoral students and other researchers in Sweden

The Doctoral Students' Association at KI: Changes in The Aliens Act – new legislation applies for permanent residency from July 20th

The Local: ‘Reasonable balance’: Swedish government defends new rules for foreign PhD students

SULF:s doktorandförening: ”Migrationslagen skadar svensk forskning”

SULF & SFS: ”Nya migrations­regler kan orsaka forskar­flykt”

Universitetsläraren: Svårare för utländska forskare som vill stanna i Sverige

SULF: Förändringar i utlänningslagen påverkar forskare och doktorander

SULF: FAQ Permanent uppehållstillstånd

SULF-DCA: OPINION: Sweden’s new migration act will damage our research and send international talent elsewhere

The Local: Foreign doctoral students hit out at Sweden’s new and ‘unfair’ permanent residency rules

The Local: ‘Brain drain’: Survey warns stricter migration law could see international academics leaving Sweden 

Mer information

Migrationsverket: Förändrad utlän­ningslag 2021

Migrationsverket: Perma­nent uppe­hålls­till­stånd för dokto­rander

Migrationsverket: Särskilda krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Migrationsverket: Begäran om att avgöra ärende

Migrationsverket: Om du vill över­klaga

SULF: Permanent uppehållstillstånd