Flexibelt arbetssätt - dela dina erfarenheter

Det senaste året har vi varit tvungna att ställa om från analogt till digitalt, från fysiskt till virtuellt. Vilka nya möjligheter kan växa fram med ett flexibelt arbetssätt? Dela med dig av goda exempel och "best practices"!

Vi kommer att använda oss av inskickade bidrag till vår nya sida på webben "Ett flexibelt arbetssätt på KI"

One file only.
400 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, svg.
One file only.
400 MB limit.
Allowed types: avi, mov, mp4, ogg, wav, webm.
För mer information se GDPR på Karolinska Institutet.
KW
KI webbförvaltning
2022-02-15
Maria Deckeman