Fakultetskansliet och internationella relationer

Avdelningen fokuserar i enlighet med ledningens, fakultetnämndens och kommittéernas krav på övergripande forsknings-, forskarutbildnings- och utbildningsfrågor samt internationalisering.

Arbetsuppgifter

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till ledningen, fakultetsnämnden, kommittéerna och andra beredande och beslutande organ. I uppgiften ingår att bl.a. handlägga ärenden, bereda strategier och genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KI:s internationella verksamhet, att ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i tre enheter:

  • Kansliet för forskning och forskarutbildning
  • Kansliet för utbildning och lika villkor
  • Internationella kansliet

Ledningen

Karin Schmekel

Enhetschef

Anna Humble

Direktör
08-524 823 96

Susanne Maxeem

Avdelningsadministratör

Kansliet för forskning och forskarutbildning

Karin Schmekel Enhetschef

Anna Gustafsson Handläggare

Anna-Carin Christoffersson Samordnare

Carolina Källgren Vetenskaplig sekreterare

Charlotta Lindquist Samordnare

Clara Ersson Samordnare

Ingeborg van der Ploeg Studierektor

Karin Vågstrand Samordnare

Kseniya Hartvigsson Handläggare

Lena Lewin Samordnare

Magnus Ericson Samordnare

Mats Andersson Handläggare

Viktoria Svensson Samordnare

Kansliet för utbildning och lika villkor

Marie-Louice Isacson Enhetschef

Birgit Ekroth Administratör

Bodil Lampén Helgesson Handläggare

Caroline Olsson (tjl) Handläggare

Charlotte Karlsson Hernandez Handläggare

Christina Joos Handläggare

Klara Regnö Samordnare

Kristina Ullgren Samordnare

Lena Atterwall Samordnare

Malin Öhrman Handläggare

Maria Bengtsson Handläggare

Maya Petrén Samordnare

Philip Malmgren Handläggare

Renita Sörensdotter Samordnare

Susanne Maxeem Avdelningsadministratör

Ulrika Helldén (tjl) Samordnare

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Fakultetskansliet och internationella relationer, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna

Internationella kansliet

Internationella kansliet hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden, projektledning, avtalshantering, information och internationell besöks-eventkoordinering på ledningsnivå avseende internationalisering. Vid enheten sker även samordning av studieavgiftsverksamheten.

Uppdragsgivare är de tre komittéerna, programnämnderna och KIs ledning. Vid internationella kansliet sker strategiskt och administrativt stöd till den övergripande gruppen för internationell strategi (ISG) och beredningsgruppen för internationalisering under Kommittén för utbildning. Vid kansliet handläggs även externfinansierade mobilitetsprogram (Erasmus+, Erasmus Mundus- och Linnaeus-Palmeprogrammen) utredningar, utvärderingar och remissvar.

Anna-Lena Paulsson Enhetschef

Albin Gaunt Projektledare

Anna Dahlerus Internationell koordinator

Emma Hägg Internationell koordinator

Johanna Ackemar Samordnare

Katarina Drakenberg Internationell koordinator

Kristina Jesinkey Internationell koordinator

Lise-Lotte Vedin Internationell koordinator

Lotta Lundqvist Internationell koordinator

Luni Chen Annan grund

Maissa Al-Adhami (tjl) Internationell koordinator

Maria Olsson Samordnare

Monika Berge Internationell koordinator

Pernilla Witte Handläggare

Ulla Tunkara Handläggare

Ulrika Widegren Vetenskaplig sekreterare

Ylva Olsson Projektledare

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Fakultetskansliet och internationella relationer, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna