Fakultetskansliet och internationella relationer

Avdelningen fokuserar i enlighet med ledningens, fakultetnämndens och kommittéernas krav på övergripande forsknings-, forskarutbildnings- och utbildningsfrågor samt internationalisering.

Arbetsuppgifter

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till ledningen, fakultetsnämnden, kommittéerna och andra beredande och beslutande organ. I uppgiften ingår att bl.a. handlägga ärenden, bereda strategier och genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KI:s internationella verksamhet, att ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i dessa enheter:

  • Kansliet för forskning & forskarutbildning (FFU)         
  • Kansliet för Hållbar utveckling & lika villkor (HULV)        
  • Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 
  • Internationella Kansliet      

Ledningen

Erika Dabhilkar

Enhetschef - Internationella kansliet

Karin Schmekel

Enhetschef - Kansliet för forskning & forskarutbildning (FFU) 

Ulrika Widegren

Enhetschef - Kansliet för Hållbar utveckling & lika villkor (HULV)   

Susanne Maxeem

Avdelningsadministratör

Kansliet för forskning & forskarutbildning (FFU)         

Karin Schmekel Enhetschef

Adina Feldman Vetenskaplig sekreterare

Anna Gustafsson Handläggare

Anna-Carin Christoffersson Samordnare

Carl Sundström Samordnare

Clara Ersson Samordnare

Ingeborg van der Ploeg Studierektor

Karin Vågstrand Samordnare

Lena Lewin Samordnare

Magnus Ericson Samordnare

Marcela Franco Projektledare

Margareta Stark Samordnare

Mats Andersson Handläggare

Viktoria Svensson Samordnare

Kansliet för Hållbar utveckling & lika villkor (HULV)        

Ulrika Widegren Enhetschef

Anna Zorzet, Samordnare

Klara Regnö Samordnare

Kristina Ullgren Samordnare

Maya Petrén Samordnare

Helena Hörnfeldt Samordnare

Lilia Daianova Miljösamordnare

 

Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 

Birgit Ekroth Administratör

Bodil Lampén Helgesson Handläggare

Christina Joos Handläggare

Lena Atterwall Samordnare

Malin Öhrman Handläggare

Maria Bengtsson Handläggare

Philip Malmgren Handläggare

Hien Ekeroth, Handläggare

 

FIR övergripande

Marie-Louice Isacson Avdelningschef 

Anna Humble Direktör

Karin Dahlman Wright Specialist

Magnus Johansson Samordnare

Susanne Maxeem Avdelningsadministratör

 

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Fakultetskansliet och internationella relationer, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna

Internationella kansliet

Internationella kansliet hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden, projektledning, avtalshantering, information och internationell besöks-eventkoordinering på ledningsnivå avseende internationalisering. Vid enheten sker även samordning av studieavgiftsverksamheten.

Uppdragsgivare är KIs ledning, fakultetsnämnden med de tre kommittéerna, programnämnderna. Vid internationella kansliet ges strategiskt och administrativt stöd till Internationaliseringsrådet (IntR) och arbetsgruppen för internationalisering under Kommittén för utbildning.  Vid kansliet ges även stöd till projekt,  handläggs externfinansierade mobilitetsprogram (Erasmus+, Erasmus Mundus- och Linnaeus-Palmeprogrammen) utredningar, utvärderingar och remissvar.

 

Erika Dabhilkar, Enhetschef

Albin Gaunt Projektledare

Anna Dahlerus Internationell koordinator

Emma Hägg Internationell koordinator

Johanna Ackemar Samordnare

Katarina Drakenberg Internationell koordinator

Kristina Jesinkey Internationell koordinator

Lise-Lotte Vedin (tjl) Internationell koordinator

Lotta Lundqvist Internationell koordinator

Luni Chen Annan grund

Maissa Al-Adhami (tjl) Internationell koordinator

Maria Olsson Samordnare

Mia Bjerke Internationell koordinator

Monika Berge Internationell koordinator

Pernilla Witte Handläggare

Ulla Tunkara Handläggare

Ylva Olsson Projektledare

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Fakultetskansliet och internationella relationer, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna
Leveransadress: Solnavägen 7B, KI campus Solna