Exportera svardata och skicka in för sammanställning

Obearbetad svarsdata från varje kursvärderingsenkät ska skickas till Enheten för utvärdering. På denna sida beskriver vi hur du går tillväga.

Illustration on how to export data and report to unit of evaluation

Gör så här

Gå in i aktuell enkät i KI survey.

Klicka på: Enkät > Datainsamling > Export (Engelska: Survey > Data Collection > Export.

Illustration of how to fill in form: export questions and answers options.

Se till att följande val är markerade (de brukar vara förvalda, se även bild):

  • Excel 2007
  • Frågor och svarsalternativ (på engelska: Export questions and answer options)
  • Svar (på engelska: Answers)
    > Svarsvärden (på engelska: Answers in values)

Klicka på Export och den fil som du ska skicka in skapas.

Döpa filen

Döp filen till aktuell kurskod (inget annat!) och skicka den sedan helt orörd via Formulär för att skicka in svarsdata från kursvärdering.

Via länken kommer du också att få svara på frågor om varifrån svarsdata kommer. Om du ändrar i filen så kan det bli fel format och det kan leda till att svarsdata inte analyseras.

Viktiga datum

OBS! Kursvärderingsdata för VT21 ska skickas till Enheten för utvärdering senast den 2 juli 2021.

Vanliga misstag som görs när svarsdata ska skickas

Vanliga misstag som görs när svarsdata ska skickas till Enheten för utvärdering
Fel Rätt
Data har ändrats eller exkluderats i filerna Radera ingen data i filerna
Skicka in automatiserade rapporter Skicka in Excelfiler med svarsdata
Skicka in textfiler istället för numeriska filer Skicka in Excelfiler med svarsdata
Att namnge Excelfilen med svarsdata fel Döp filen till kurskoden