Examensbevis och Diploma Supplement - forskarutbildning

Examensbeviset är det officiella dokument som intygar erhållen forskarexamen. Ett Diploma Supplement beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Examensbevis

Alla som avlägger doktors- eller licentiatexamen vid KI ska på begäran få ett examensbevis. Examensbeviset är det officiella dokument som intygar erhållen forskarexamen. Diplomet som delas ut vid promoveringen är inte ett officiellt dokument.

Till ansökan om examensbevis

Examensbeviset kan endast skrivas ut i ett original. Om originalet försvinner eller om du av andra anledningar behöver en vidimerad kopia, kontakta:
Registrator, registrator@ki.se

Diploma Supplement

Ett Diploma Supplement beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Bilagan ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning utomlands men också i Sverige. Enligt beslut vid Karolinska Institutet utfärdas inte Diploma Supplement retroaktivt.

Kontakt

Examenshandläggarna

Telefontid tisdagar och torsdagar kl 09.30-11.30.
08-524 862 50
GH
Innehållsgranskare:
Clara Ersson
2023-04-21