Ett Zürichbesök med seminarier den 21-22 april

PUF-V organiserar ett tvådagars event och seminarium den 21- 22 april tillsammans med PhD Programme in Care and Rehabilitation Sciences at University of Zurich and the School of Health Professions at Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), med syftet att:

- Marknadsföra internationellt nätverkande   
- Lära sig av varandras forskning  
- Lära sig om forskning och vårdsystemen och karriärstegarna i Sverige respektive Schweiz  


En grupp om 10 doktorander och deras handledare från universitetet i Zürich kommer till Stockholm och vi vill samla ihop en grupp på 10-15 doktorander inom hälso- och vårdvetenskap vid KI som är intresserade av att vara del av detta event av gemensam handling och nätverkande.

 

Lokal: ANA23, Zanderska huset, sal S404

 

Doktoranderna får delta vid hela eller delar av seminariet och är välkomna att registrera sig här

 

Till forskarskolan i hälsovetenskap

 

MO
Innehållsgranskare:
Marina Olsson
2022-03-30