Etikråd

Etikrådet vid KI består av interna och externa ledamöter. Rådet verkar för att en diskussion om etik förs inom KI, är en kunskapsbank, samt verkar för att KI:s hantering av etiska frågeställningar står i god överensstämmelse med omvärldens värderingar och de som råder, eller ska råda inom KI.

Etikrådets uppdrag är att:

 • verka för att en diskussion om etik förs inom KI, i första hand forskningsetik och medicinsk etik,
 • vara en kunskapsbank och informera sig om utvecklingen inom området internationellt och nationellt,
 • verka för att KI:s hantering av etiska frågeställningar står i god överensstämmelse med omvärldens värderingar och de som råder, eller ska råda inom KI.

Inom ramen för uppdraget avgör etikrådet vilka frågor man ska behandla. Rektor kan dock begära etikrådets yttrande i frågor av generell karaktär. Rektor har inrättat etikrådet vid KI i enlighet med beslut av konsistoriet. 

Etikrådets medlemmar

Rådet leds av det vetenskapliga ombudet vid KI. Övriga ledamöter, varav hälften av medlemmarna ska vara KI-medarbetare, den andra hälften externa, utses av rektor på bestämd tid. Totalt blir det mellan sju och nio medlemmar.

 • Sven Erik Brodd. Professor emeritus i kyrkovetenskap, tidigare dekan vid teologiska fakulteten och stf vicerektor för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Uppsala universitet.
 • Krister Bykvist. Professor i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Katarina Cvek. MSc PhD, koordinator för försöksdjursfrågor vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Claes Frostell (ordförande). Vetenskapligt ombud vid Karolinska Institutet och professor vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.
 • Anna Mia Ekström. Professor i global infektionsepidemiologi vid Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet och överläkare i infektionsmedicin.
 • Gert Helgesson. Professor i medicinsk etik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik och Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet
 • Per Ljungman. Professor emeritus i hematologi, Karolinska Institutet och överläkare i cellterapi och allogen stamcellstransplantation.
 • Jane Reichel. Professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Niklas Rådström. Författare, professor emeritus i berättande vid Stockholms Dramatiska högskola och professor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet.
 • Anders Ekbom. Professor i epidemiologi, Karolinska Institutet (adjungerad).
 • Tea Genberg. Studentrepresentant (Medicinska Föreningen)
 • Firas Ammar. Studentrepresentant (Odontologiska Föreningen)

Yttranden från etikrådet

Yttrande om trakasserier mot Jonas F Ludvigsson

Tidigare seminarier

Etikseminarium om autism januari 2023

Etikseminarium: Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar (2 feb 2021)

Kommande event om etik

SS
Innehållsgranskare:
Bettina Wemanis
2023-02-10