EFH-handboken

I EFH-handboken hittar du stöd kring elektronisk fakturahantering i vårt ekonomi- och affärssystem UBW. Till exempel kring hur du:
• Hanterar leverantörsfakturor
• Godkänner fakturor
• Kontrollerar fakturor
• Attesterar fakturor
• Skapar rapporter i EFH

Konto i UBW

För att kunna hantera fakturor i UBW krävs behörighet för detta. För att skapa en ny, ändra eller avsluta en behörighet för en användare i UBW (fd Agresso), behöver du fylla i ett behörighetsformulär. Mer information om hur du ansöker för ett konto i UBW.

Fakturaadress

Viktigt att veta innan du börjar hantera fakturor i UBW Web är vår fakturaadress som alltid ska stå på fakturan och en giltig ZZ-kod ska alltid anges vid beställning.

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23109
104 35 Stockholm

Vid order ange alltid zz-referens på den som ska hantera fakturan (d.v.s. ej din egen om du inte har behörighet att hantera den).
Exempel: ZZIIAAAAAA
ZZ = referens-id (gemensamt för alla)
II = institutionsbeteckning och
AAAAAA = personligt KI-ID

Kontakt

Vid frågor om elektronisk fakturahantering kan du vända dig till ekonomiservice@ki.se.
Är du leverantör eller kund till KI och vill fakturera KI eller skriva en faktura, hittar du mer information på sidan fakturahantering på KI.