Skip to main content

Doktorand- och handledardagar - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

Ett evenemang för alla doktorander inom vårdvetenskap och deras handledare.

Varje vår anordnar forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) en konferens "Doktorand- och handledardagar" med olika teman och sedan 2012 har programmets doktorander med sina handledare fått möjlighet att delta.

Konferensen pågår från lunch dag 1 t.o.m. lunch dag 2.

Programmet PUF-V bekostar kost och logi för ett antal doktorander registrerade vid KI och en handledare per doktorand (dock ej övernattning för handledaren).

Program och teman för tidigare D & H-dagar

2018

Doktorand-handledardagarna hålls den 4-5 September 2018, på Hotel J, Nacka Strand. Temat på dag 1 kommer att vara komplexa interventioner med en föreläsning och work-shop med Rona Campbell, professor vid Bristol University. På dag 2 vill vi fokusera på internationalisering.

2017

Doktorand-handledardagarna den 29-30 mars 2017, förlades till konferensanläggningen Långohlmen i Stockholm. För program se unde Dokument uppe till höger. Teman var att arbeta/forska i team samt att skriva ansökningar.

2016

Doktorand- och handledardagarna den 6-7 april 2016, förlades till konferensanläggningen Skogshem och Wijk på Lidingö. För program, se under Dokument uppe till höger. Teman var att ge och ta emot feedback samt vägen vidare efter disputation

2015

Doktorand- och handledardagarna den 22-23 april 2015, förlades till konferensanläggningen Långholmen i Stockholm. För program, se under Dokument uppe till höger. Temat var innovativ vårdforskning.

2014

Doktorand- och handledardagarna den 9-10april 2014, förlades till konferensanläggningen Skepparholmen i Nacka. För program, se under Dokument uppe till höger. Temat var ledarskap, teamarbete och postdoc.

2013

Doktorand- och handledardagarna den 16-17 april 2013, förlades till konferensanläggningen Skogshem & Wijk på Lidingö. För program, se under Dokument uppe till höger. Temat var anslagsansökningar.

2012

Doktorand- och handledardagarna den 17–18 april 2012, förlades till konferensanläggningen Skogshem & Wijk på Lidingö. För program, se under Dokument uppe till höger. Temat var innovationer.