Direktupphandling

Understiger värdet på ditt inköp 700 000 kronor för hela KI inom samma kategori kan du göra en direktupphandling. Här får du information om hur du går tillväga.

För Karolinska Institutet innebär detta att:

  • Upphandlingsregler är uppfyllda.
  • Direktupphandling är tillåtet om ramavtal för behovet inte finns.
  • Det är det sammanräknande värdet för samma typ av vara/tjänst under 1 år eller om det är ett köp över flera år räknas det totala kontraktsvärdet.
  • Upphandlingen får göras på institutionsnivå och det åligger institutionen att se till att de EU-rättsliga principerna iakttas.
  • Inköpssamordnare skall alltid kontaktas då värdet överstiger 100 000 kronor (exkl. moms).
  • Inköpssamordnaren ansvarar för att dokumentation upprättas och skickas till Inköps- och upphandlingsenheten.

För att följa våra lagar och regler har vi nya rutiner för att genomföra direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning (FKU). För att göra en direktupphandling mailar du till inkopupphandling@ki.se och beskriver vad du planerar att köpa för produkt/tjänst och hur mycket inköpet kommer att kosta. 

Viktigt att tänka på

  • För förnyad konkurrensutsättning krävs ca 1 månads framförhållning    
  • För direktupphandling krävs ca 2 månaders framförhållning

Checklista för direktupphandling

Ska du göra en direktupphandling, ta gärna hjälp av vår checklista för direktupphandling.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta inkopupphandling@ki.se.

Documents