Direktupphandling

Understiger värdet på ditt inköp 700 000 kronor för hela KI inom samma kategori kan du göra en direktupphandling. Här får du information om hur du går tillväga.

För Karolinska Institutet innebär detta att:

 • Upphandlingsregler är uppfyllda.
 • Direktupphandling är tillåtet om ramavtal för behovet inte finns.
 • Det är det sammanräknande värdet för samma typ av vara/tjänst under 1 år eller om det är ett köp över flera år räknas det totala kontraktsvärdet.
 • Upphandlingen får göras på institutionsnivå och det åligger institutionen att se till att de EU-rättsliga principerna iakttas.
 • Inköpssamordnare skall alltid kontaktas då värdet överstiger 100 000 kronor (exkl. moms).
 • Inköpssamordnaren ansvarar för att dokumentation upprättas och skickas till Inköps- och upphandlingsenheten.

För att följa våra lagar och regler har vi nya rutiner för att genomföra direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning (FKU). För att göra en direktupphandling mailar du till inkopupphandling@ki.se och beskriver vad du planerar att köpa för produkt/tjänst och hur mycket inköpet kommer att kosta. 

Viktigt att tänka på

 • För förnyad konkurrensutsättning krävs ca 1 månads framförhållning    
 • För direktupphandling krävs ca 2 månaders framförhållning

Checklista för direktupphandling

Finns det ramavtal som jag kan beställa ifrån?

Här hittar du ramavtal:

 • KI:s avtalskatalog
 • Avropa.se

Ja – Beställ enligt ramavtalet
Nej – Gå vidare i checklistan

Är totalvärdet för behovet 700 000 SEK eller mindre inklusive ev. optioner och förlängningsklausul (exklusive moms)?

Ja – Gå vidare i checklistan
Nej - Kontakta våra centrala inköpssamordnare på inköp och upphandlingsenheten

Finns andra direktupphandlingar på KI så att sammanlagda värdet överstiger 700 000 SEK?

Gör en rimlighetsbedömning. Vid osäkerhet kontakta inkopupphandling@ki.se

Ja - Kontakta våra centrala inköpssamordnare på inköp och upphandlingsenheten
Nej – gå vidare i checklistan

Gör kommande behov under räkenskapsåret att sammanlagda värdet överstiger 700 000 SEK?

Gör en rimlighetsbedömning

Ja - Kontakta våra centrala inköpssamordnare på inköp och upphandlingsenheten
Nej – gå vidare i checklistan

Är jag medveten om att de EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling gäller?

Ja – gå vidare i checklistan
Nej -här får du dem:

 • Icke-diskriminering
 • Likabehandling
 • Proportionalitet
 • Öppenhet
 • Ömsesidigt erkännande

Är totalvärdet för behovet mellan 100 000 SEK och 700 000 SEK?

Ja - Kontakta våra centrala inköpssamordnare på inköp och upphandlingsenheten
Nej – gå vidare i checklistan

Checklista för direktupphandling som dokument.

Documents

Inköp och upphandling

Vid frågor vänligen kontakta oss

JD
Innehållsgranskare:
Anne-Marie Windahl
2023-01-12