Företagssamverkan

Är du och ditt företag eller organisation intresserad av att samarbeta med Karolinska Institutet? Presentera karriärmöjligheter för våra studenter, doktorander och forskare i ett seminarium? Eller kanske erbjuda praktik för våra doktorander och forskare?

Karolinska Institutet Karriärservice ger karriärstöd genom olika aktiviteter i form av seminarier och workshops. Vi driver även två praktikprogram.

Företagspresentationer

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera olika samarbetsmöjligheter. Våra studenter och forskare är nyfikna på hur deras kunskaper och färdigheter kan omsättas i praktiken på ett företag eller annan organisation. Samverkan med industri, myndigheter och andra organisationer är viktigt för att se nyttan av sin utbildning och vilka karriärmöjligheter som finns utanför akademin.

Våra praktikprogram

Vi driver två praktikprogram där företag och organisationer får möjligheten att erbjuda kortare praktikprojekt för en doktorand, postdoc eller forskare från Karolinska Institutet under en till tre månader.

Genom att medverka i praktikprogrammen får företaget eller organisationen chansen att rekrytera en mycket kompetent kandidat för ett kortare projekt samt möjligheten att etablera kontakter inom de olika forskningsområden som finns på Karolinska Institutet.

I korthet presenterar företaget ett praktikprojekt för Karriärservice. Vi utlyser projekten för våra forskare som söker praktik i konkurrens. Företaget intervjuar kandidater och gör ett slutgiltigt val, därefter skrivs ett kontrakt. Kandidaten är anställd och finansieras under praktikperioden av KI en till tre månader. För de mer seniora kandidaterna, postdocs och junior forskare, som utför tre månaders praktik delfinansierar företagen med en fast avgift på 32 000 SEK ex moms.

Praktikplatserna är främst avsedda för företag och organisationer i Sverige, men samarbete inom Europa är möjligt och har hänt tidigare.

Mer information om de olika praktikprogrammen finner du i respektive dokument nedan.

Under hösten 2020 hade vi ett webinar med info kring programmen, replay finns nedan.

Du kan även läsa mer på sidorna som riktar sig till våra doktorander och postdoktorer:

Praktikprogram för doktorander

Praktikprogram för postdoktorer och forskare

Kontakt

Företagssamverkan mot kandidat- och masterstudenter, maila ki-student@ki.se

För info kring praktik eller samverkan mot doktorander och forskare, maila career-service@ki.se!

VP
Innehållsgranskare:
2023-02-23