Friskvårdsförmåner vid KI

Fysisk inaktivitet räknas av Världshälsoorganisationen (World Health Organization) som en högriskfaktor för så kallade icke smittsamma sjukdomar. Att reducera fysisk inaktivitet är ett särskilt mål i Förenta nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling. Fysisk aktivitet ses som en särskilt viktig del i att uppnå hållbar utveckling. Forskning visar att fysisk aktivitet främjar såväl fysisk som psykisk hälsa.

Friskvårdsförmåner i korthet

  • Friskvårdsbidrag
  • Tillgång till campusnära träningslokaler
  • Friskvårdstimme
  • Fysisk aktivitet på recept

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C3.Fysiologi och farmakologi
  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
  • K6.Kvinnors och barns hälsa
  • K8.Klinisk neurovetenskap
Logga in med KI-ID
AW
Innehållsgranskare:
2024-06-26