Diarieföring - UF

Universitetsförvaltningen hanterar många olika handlingar dagligen. En del av dessa ska diarieföras. Vilka finns beskrivet i KI:s dokumenthanteringsplan. Anledningen till att vi registrerar handlingar är för att kunna leva upp till de lagar och riktlinjer som finns på området.

Löpande diarieföring

Illustrationen nedan visar processen för diarieföring av handlingar. Diarieföring ska ske löpande d. v. s. i samband med att en handling inkommer eller upprättas. 

Flödesschema
Flödesschema

Flödesschema

Diariet

KI använder dokumenthanteringssystemet W3D3. Här är ett exempelärende från diariet. Ärendemeningen beskriver kortfattat vad ärendet handlar om. Det finns också ett flertal fält med ytterligare information. Längst ned är de handlingar som ingår i ärendet.

Exempelärende från W3D3
Exempelärende från W3D3

Utlämnande av allmän handling

Läs mer under Allmänna handlingar och utlämnande.

Kontakt

Kontakt registrator

Kontakt registrator

E-post:

registrator@ki.se

Telefon:

08-524 865 95

Öppettider och bemanning

Öppettider och bemanning

Måndag - fredag:

kl. 09.00-15.00 

Lunchstängt:

kl. 11.30-13.00

Övrig tid nås registrator via mail och telefon.

Adress

Adress

Enheten arkiv och registratur

adminhuset, plan 2

Nobels väg 5

171 77 Stockholm

Aktkappor skickas med internpost till:

Registrator

adminhuset

Nobels väg 5