Diarieföring - KI Syd

Den 13 november fattades beslut om sammanhållet arkiv och registratur för hela KI. Först ut är institutionsgruppen KI Syd och implementeringen för hela KI beräknas vara klar under 2021. Även arkiven övergår i central regi och enheten arkiv och registratur ansvarar fr. o. m. 2020 för samtlig förvaring av KI:s arkiverade handlingar. Målet med sammanhållet arkiv och registratur är förbättrad kvalité och ökad regelefterlevnad vid hanteringen av allmänna handlingar.

Flödesschema över ny rutin
Flödesschema över ny rutin

Flödesschema

Mallar 

Nedan finns mallar över ärenden som ska diarieföras och exempel på handlingar som ska ingå. Mallarna är endast vägledande. 

Kontaktuppgifter

Kontakta registrator för KI Syd

Kontakta registrator för KI Syd

E-post 

registrator-syd@ki.se

Telefon

Ann: 070-2714768

Lottie: 08-524 872 11

Maja: 08-524 866 95

Öppettider och bemanning

Öppettider och bemanning

Mån-Fre

kl.10.00-14.00

Lunchstängt 

11.30-12.30

Bemanning i NEO

Under rådande omständigheter sker bemanning mindre ofta.

Övrig tid nås registrator

via mail och telefon.

Adress

Adress

Adress NEO: Arkiv och registratur, NEO, plan 8, Flemingsberg

Skicka aktkappor för avslut med internposten till NEO.

Adress Solna: Arkiv och registratur, adminhuset plan 2, Nobels väg 5

 

 

 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID