Diarieföring - KI Syd

Den 13 november 2019 fattades beslut om sammanhållet arkiv och registratur för hela KI. Först ut är institutionsgruppen KI Syd och implementeringen för hela KI beräknas vara klar under 2021. Även arkiven övergår i central regi och enheten arkiv och registratur ansvarar fr. o. m. 2020 för samtlig förvaring av KI:s arkiverade handlingar. Målet med sammanhållet arkiv och registratur är förbättrad kvalité och ökad regelefterlevnad vid hanteringen av allmänna handlingar.

Löpande diarieföring

Löpande diarieföring
Löpande diarieföring

Flödesschema

Mallar 

Nedan finns mallar över ärenden som ska diarieföras och exempel på handlingar som ska ingå. Mallarna är endast vägledande. 

Kontaktuppgifter

Kontakta registrator för KI Syd

Kontakta registrator för KI Syd

E-post 

registrator-syd@ki.se

Telefon

08-524 865 95

Öppettider och bemanning

Öppettider och bemanning

Mån-Fre

kl.10.00-12.00

Bemanning i NEO

Under rådande omständigheter sker bemanning mindre ofta.

Adress

Adress

Skicka aktkappor/handlingar för avslut med internposten till NEO: 

Arkiv och registratur, NEO, plan 8, Flemingsberg

 

Registratur i Solna: Arkiv och registratur, adminhuset plan 2, Nobels väg 5

 

 

 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID