Design grid (designsystem)

KI:s design grid (designsystem) bidrar till att skapa en layout som går som en röd tråd genom Karolinska Institutets kommunikation. Designsystemet är kittet som håller ihop de olika grafiska beståndsdelarna och skapar ett specifikt uttryck.

Översikt över KI:s designsystem och de delarna som ingår.

Syftet med KI:s design grid är att skapa igenkänning, så att både anställda, studenter eller utomstående snabbt ska kunna identifiera Karolinska Institutet som avsändare. Genom att ha vissa fastställda layoutprinciper behöver vi inte heller uppfinna hjulet varje gång en ny broschyr eller profilprodukt ska tas fram – grunderna finns och systemet är enkelt.

Karolinska Institutets designsystem kännetecknas av tre delar:

Vit ram

En vit ram är ett vanligt förekommande kännetecken och används på de flesta tryckta omslag, affischer, annonser och digitala presentationer. Det går att kan utelämna den vita ramen när bara en färg och logotypen används, t ex på flaggor och mappar. På vikta enheter som broschyrer och foldrar används ramen endast på tre sidor. Den sida som utgör rygg, har ingen ram.

Ramens bredd:

  • A5-storlek = 3 mm
  • A4-storlek = 5 mm
  • A3-storlek = 7 mm

Moduler/ramverk

Layouten bygger på ett modulärt ramverk som kan kombineras på olika sätt och fogas samman till ytor som fylls med färger eller bilder, ofta en kombination av båda.

Avsändaryta

På alla omslag, affischer och annonser används en avsändaryta där logotypen (och t ex rubrik) placeras. Syftet är att skapa en stabil grund som resten av layouten vilar på och att avsändaren blir så tydlig som möjligt.

I de flesta fall är avsändarytan i KI:s plommonfärg med vit logotyp.

Sabina Giulini
2023-03-01