Dela COVID-19 data

Den europeiska COVID-19 dataportalen lanserades i april 2020 för att sammanföra relevanta datasätt för delning och analys i ett försök att påskynda forskning om coronavirus.

SciLifeLab lanserade i början av juni 2020 en nationell nod för COVID-19 datadelning.

Colored visualisation of electron microscopy photo of the coronavirus COVID-19

Den europeiska COVID-19 dataportalen gör det möjligt för forskare att ladda upp, få tillgång till och analysera COVID-19-relaterade referensdata och specialdata.

Den svenska regeringen gav Vetenskapsrådet uppdraget att samordna det nationella arbetet gentemot den europeiska COVID-19 dataportalen och SciLifeLab uppmanades att bygga och driva en nationell dataplattform för COVID-19

Den nationella COVID-19 Datahub lanserades av SciLifeLab i början av juni 2020.

Den nationella COVID-19 Datahub:

  • informerar svenska forskare om den europeiska portalen
  • innehåller riktlinjer för de datatyper som huvudportalen accepterar
  • ger länkar till information och support

SciLifeLab har tecknat åtagandet från Wellcome Trust att dela Covid-19-data och resultat så öppna som möjligt.

 

NV
Innehållsgranskare:
2023-11-06