Dekaner och institutionsgrupper

Karolinska Institutet är organiserat i tre institutionsgrupper: KI Nord, KI Solna och KI Syd. Varje institutionsgrupp samordnas av en dekan.

Dekaner vid KI 2019: Christer Höög (KI Solna), Maria Eriksdotter (KI Syd), Anna Martling (KI Nord). Foto: Malin Wåhlin

Dekaner: Christer Höög (KI Solna), Maria Eriksdotter (KI Syd), Anna Martling (KI Nord).

Dekanernas viktigaste uppgifter är att:

  • Samordna institutionerna i gruppen genom regelbunden kontakt med prefekterna och gemensamma möten
  • Vara institutionernas röst i KI:s ledning
  • Vara institutionernas röst i Fakultetsnämnden
  • Hantera och fördela remisser inkomna till KI inom sina institutionsgrupper
  • Tillsammans driva gemensamma frågor till hela KIs bästa - "KI är ett lärosäte"
MF
Innehållsgranskare:
Marie Franzen
2023-03-20