Dataskydd och datasäkerhet

Informationssäkerhet handlar i stor utsträckning om att rätt information är tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt.

Det brukar beskrivas med följande termer:

  • Sekretess – att informationen är endast tillgänglig för behöriga personer
  • Integritet – att informationen är pålitlig, korrekt och komplett
  • Tillgänglighet - att informationen är tillgänglig för behöriga personer när de behöver informationen.

Information som är relaterad till din forskning bör skyddas tillräckligt med hänsyn till de bedömda potentiella riskerna - varken mer eller mindre. För hög skyddsnivå kommer att kosta för mycket pengar och otillräckligt skydd kommer att leda till att organisationen tar onödigt stor risk.

Kontakta Research data office

Vid frågor kring forskningsdokumentation kontakta oss på rdo@ki.se