CMB

KI lämnar hus 95:48 (Wallenberglab) och Föreläsningssal CMB. Lokalen utgår ur lokalbokningen från och med 1:a oktober 2022.

Bookable premises at KI Campus Solna, 91-140 seats

Entré på baksidan av CMB-byggnaden med plats för 140 deltagare.
Berzelius väg 21, Solna

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Dokumentkamera
Högtalaranläggning
Podiemikrofon, trådlösa headset och trådlös handhållen mikrofon för talförstärkning
Wi-Fi
Pekskärm för styrning

Hörslinga

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2022-09-09