Chefswebinarium i ekonomi

Under vårterminen-21 har vi nöjet att erbjuda chefer på KI tre webinarium i ekonomi: grundläggande högskoleekonomi (2 delar) samt grundläggande forskningsekonomi. Läs mer och anmäl dig till respektive utbildning nedan.

Tjej som leder på distans via sin dator

Grundläggande högskoleekonomi

Utbildningen ges i två delar och ger en övergripande bild av hur ekonomi fungerar på ett lärosäte. 

Del 1

Denna del behandlar universitetets finansiering och hur ekonomin mäts på ett lärosäte. Syftet är att stärka deltagarnas ekonomiska kompetens så att de därigenom kan fatta bättre ekonomiska beslut.

Målet är att deltagarna efter genomgånget kursmoment ska känna till följande:

 • Varifrån kommer universitetets pengar?
 • Vilka faktorer påverkar inkomsterna?
 • Hur mäts universitetets ekonomi?
 • Några centrala företagsekonomiska/universitetsspecifika begrepp

Del 2

Den andra delen är en fortsättning och fördjupning av hur ekonomin mäts på ett lärosäte samt hur hanteringen av gemensamma kostnader fungerar. Syftet är att stärka deltagarnas ekonomiska kompetens så att de därigenom kan fatta bättre ekonomiska beslut.

Målet är att deltagarna efter genomgånget kursmoment ska känna till följande:

 • Några centrala företagsekonomiska begrepp (fördjupning från del 1)
 • Universitetsspecifika ekonomiska begrepp (fördjupning från del 1)
 • Hur fungerar SUHF-modellen för gemensamma kostnader?
 • Hur ska man tolka de olika procentsatserna?
 • Vad är samfinansiering?

Datum

Del 1: 10 mars 2021 kl. 09.00 - 11.00 (på svenska)

Del 2: 16 mars 2021 kl. 09.00 - 11.00 (på svenska)

Anmälan 

Ni kan anmäla er till alla tre webinarium här. För grundläggande högskoleekonomi behöver vi din anmälan senast den 3 mars. 

Zoom-länk till respektive del skickas ut tillsammans med kalenderinbjudan ca 1 vecka innan tillfället.  

Föreläsare

Maria Andersson är ekonomipedagog, specialiserad på lärosätens ekonomi. Hon är utbildad ekonom och lärare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har utbildat medarbetare på olika svenska lärosäten i ekonomi i över 20 år.

Grundläggande forskningsekonomi

Under det här webbinariet får deltagarna en inblick i hur forskningsekonomi fungerar på ett lärosäte. Kursen behandlar forskningens finansiering, projektekonomi, samt hur det fungerar med forskningens gemensamma kostnader.

Målet är att deltagarna efter genomgången kurs ska känna till följande:

 • Hur finansieras forskningen?
 • Vad kännetecknar projektekonomi?
 • Hur hanteras ekonomin i externfinansierade projekt?
 • Hur hanterar man gemensamma kostnader i ett projekt?
 • Hur fungerar samfinansieringen?

Datum

14 april 2021 kl. 09.00 - 11.00 (på svenska)

Anmälan 

Ni kan anmäla er till alla tre webinarium här. För grundläggande forskningsekonomi behöver vi din anmälan senast den 7 april. 

Zoom-länk skickas ut tillsammans med kalenderinbjudan ca 1 vecka innan tillfället.  

Föreläsare

Maria Andersson är ekonomipedagog, specialiserad på lärosätens ekonomi. Hon är utbildad ekonom och lärare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har utbildat medarbetare på olika svenska lärosäten i ekonomi i över 20 år.