Chefsutbildningar & ledarskapsprogram

Karolinska Institutet erbjuder utvecklingsmöjligheter för chefer och ledare i form av utbildningar och program för olika målgrupper. Varmt välkommen med din anmälan.

Ledarskapstrappa på KI. Foto: Sandra Helminen

Ny som chef på KI

Programmet riktar sig mot alla nya chefer på KI med delegerat, eller inom kort, delegerat chefsansvar. Värd för programmet är Universitetsförvaltningen och de myndighetsspecifika tema inom chefskap, juridik, ekonomi, inköp mm erbjuds i en blandning av fysiska moduler och webbinarier, både på svenska och på engelska.

Ny som chef på KI

Obligatoriska utbildningar

Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar

Utbildning i "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar" består av en serie om tre moduler. Kurserna är obligatoriska för chefer och medarbetare som har fått/ska få en delegation av arbetsmiljöuppgifter. 

Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Modul 3: Laboratoriesäkerhet

Till arbetsmiljöutbildningar

Medarbetarsamtal kopplat till chefens ansvar

Medarbetarsamtal 2 – Lönesamtal MS2
 

Urval av rekommenderade externa utbildningar

Interna forskningsinriktade chefs- och ledarskapsutbildningar

  • Leading Research Projects, LRP (Projektledning för forskningsledare, PFL)
  • Forskarhandledarutbildning
  • Ledarskap för forskargruppsledare
    Programmet ges på engelska och syftar till att stödja våra lovande forskargruppsledare i deras utveckling att bli framgångsrika forskargruppsledare som kan leda medarbetare mot en konkurrenskraftig forskningsvision

Interna chefs- och ledarprogram

KI:s Högre Ledarskapsprogram (KIHLP)

Rektorn på KI är värd för KIHLP som är ett återkommande och obligatorisk program för (dekaner), prefekter, pro-prefekter, administrativ chefer, avdelningschefer på UF samt verksamhetschefer. Detta program anordnas av KI:s ledarskap-och organisationsutvecklings-funktion, LOD. Läs mer i produktbladet nedan.

Framtidens Akademiska Ledare (FAL) In-house program

En eller flera Institutioner tillsammans kan ta sig an att anordna FAL för sina akademiska chefer och lärare. Syftet är att vaska fram, stödja och utveckla akademiska ledare för den egna institutionen och för KI-övergripande uppdrag inom kärnverksamheten. Målgruppen är akademiska chefer och ledare inom värdinstitutionen. Detta program anordnas av värdinstitutionen i partnerskap med KI:s ledarskap-och organisationsutvecklings-funktion, LOD. Läs mer i produktbladet nedan.

Mellanchefsprogram (MCP)

Universitetsdirektören är värd för MCP som är ett återkommande program för mellanchefer på UF, KM, KIB, UoL, Core Facility och Lab Managers samt mellanchefer på administrativa funktioner på Institutionerna. Detta program anordnas av de verksamheter som nominerar chefer i partnerskap med KI:s ledarskap-och organisationsutvecklings-funktion, LOD. Läs mer i produktbladet nedan.

Produktblad

Sandra Helminen

Ledarskapsspecialist
SH
Innehållsansvarig:
2023-02-23