Chefsutbildningar & ledarskapsprogram

Karolinska Institutet erbjuder utvecklingsmöjligheter för chefer och ledare i form av utbildningar och program för olika målgrupper. Varmt välkommen med din anmälan.

Illustration över chefsutbildningar och ledarskapsprogram.
Illustration över chefsutbildningar och ledarskapsprogram. Illustratör: Julia Linder.

Obligatoriska utbildningar

Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar

Utbildning i "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar" består av en serie om tre moduler. Kurserna vänder sig till nya/blivande chefer/ledare och till dig inom HR-stöd vid KI, samt till dig som mottagit/kommer motta delegerade arbetsmiljöuppgifter. Kurserna är obligatoriska och ska repeteras vart 5:e år digitalt eller live.

Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer.

Anmäl dig till Modul 1: SAM för chefer här.

Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor (OSA) för chefer och ledare på KI. 

Anmäl dig till Modul 2: OSA för chefer och ledare på KI här.

Modul 3: Laboratoriesäkerhet

Läs mer och anmäl dig till Modul 3: Laboratoriesäkerhet (Module 3: Laboratory Safety) 
Kursen ges endast på engelska. 

Till arbetsmiljöutbildningar

Medarbetarsamtal kopplat till chefens ansvar

Utbildningsportal Medarbetarsamtal 1 & 2

Medarbetarsamtal 1 (MS1)

Digitalt instuderingsmaterial för chefer och medarbetare inför MS1. 

Lönebildning och Medarbetarsamtal 2 (MS2)

Fokuset ligger på att öka kunskapen om den lönesättande processen och hur MS2 genomförs vid KI för att öka färdigheten i att genomföra ett bra MS2. Kursen vänder sig till dig som har medarbetare som lönesätts i samtalet mellan chef och medarbetare och till dig som har medarbetare som lönesätts genom förhandling mellan fack och arbetsgivare. 

Läs mer och anmäl dig till Lönebildning och Medarbetarsamtal 2.

Ny som chef på KI

Som chef kommer du ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna. Fokuset ligger på att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll som chef och i din framtida chefskarriär.

Läs mer och anmäl dig till Ny som chef på KI. 

Kompetensbaserad rekrytering (Webbutbildning)

Efter den här utbildningen ska du kunna rekrytera nya medarbetare till KI. Du får lära dig allt från hur du upprättar en kravprofil, vilka regler vi måste följa när vi rekryterar inom staten, vår rekryteringsprocess på KI och mycket annat.

Kursen är uppdelad i 6 delar, så att du kan ta varje del när du har tid.

Anmäl dig till Kompetensbaserad rekrytering.

Interna forskningsinriktade chefs- och ledarskapsutbildningar

  • Leading Research Projects, LRP (Projektledning för forskningsledare, PFL)
  • Forskarhandledarutbildning
  • Ledarskap för forskargruppsledare
    Programmet ges på engelska och syftar till att stödja våra lovande forskargruppsledare i deras utveckling att bli framgångsrika forskargruppsledare som kan leda medarbetare mot en konkurrenskraftig forskningsvision.

Interna chefs- och ledarprogram

KI:s Högre Ledarskapsprogram (KIHLP)

Rektorn på KI är värd för KIHLP som är ett återkommande och obligatorisk program för (dekaner), prefekter, pro-prefekter, administrativ chefer, avdelningschefer på UF samt verksamhetschefer. Detta program anordnas av KI:s ledarskap-och organisationsutvecklings-funktion, LOD. Läs mer i produktbladet nedan.

Framtidens Akademiska Ledare (FAL) In-house program

En eller flera Institutioner tillsammans kan ta sig an att anordna FAL för sina akademiska chefer och lärare. Syftet är att vaska fram, stödja och utveckla akademiska ledare för den egna institutionen och för KI-övergripande uppdrag inom kärnverksamheten. Målgruppen är akademiska chefer och ledare inom värdinstitutionen. Detta program anordnas av värdinstitutionen i partnerskap med KI:s ledarskap-och organisationsutvecklings-funktion, LOD. Läs mer i produktbladet nedan.

Mellanchefsprogram (MCP)

Universitetsdirektören är värd för MCP som är ett återkommande program för mellanchefer på UF, KM, KIB, UoL, Core Facility och Lab Managers samt mellanchefer på administrativa funktioner på Institutionerna. Detta program anordnas av de verksamheter som nominerar chefer i partnerskap med KI:s ledarskap-och organisationsutvecklings-funktion, LOD. Läs mer i produktbladet nedan.

Kontakt

Sandra Helminen, ledarskapsspecialist

Produktblad

Urval av rekommenderade externa utbildningar

Sandra Helminen

Ledarskapsspecialist

Julia Linder

Huvudsamordnare HR:s centrala utbildningar riktade åt KI:s ledning, chefer och HR.
JL
Innehållsgranskare:
2023-09-15