Centrala Inköpssamordnare

Här presenteras dem Centrala Inköpssamordnare för KI:s tre campus.

Ahmad Moshref

Inköpssamordnare för Campus Solna, Komparativ Medicin och Medicinens historia & kulturarv

Madeleine Gråbergs

Inköpssamordnare för Campus Nord och Universitetsförvaltningen
Inköp & upphandling

Sanna Martini

Inköpssamordnare för Campus Syd, Biblioteket (KIB) och Undervisande & Lärande
Inköp & upphandling

Cara Johansson

Inköpssamordnare för Campus Solna, Komparativ Medicin och Medicinens historia & kulturarv
Inköp & upphandling