Kontroll av ventilerade arbetsplatser

Fastighetsavdelningen genomför årliga/regelbundna kontroller och installationskontroller av skyddsventilerade arbetsplatser i era lokaler enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Exempel på utrustning som är föremål för kontroll: 

  • Dragskåp
  • Dragbänkar
  • HPLC-utsug
  • Punktutsug/frånluftshuvar
  • Mikrobiologiska säkerhetsbänkar
  • Ventilerade diskhoar

För mer information om när detta sker i era lokaler kontaktas er förvaltare på Fastighetsavdelningen. 

Ventilationskontroll av brand- och kemikalieskåp utförs av verksamheten själva, detta kan dock beställas av Fastighetsavdelningen och kommer då ske i era lokaler i samband med kontroll av ventilerade arbetsplatser. 

Kontroll av brand- och kemikalieskåp utförs av verksamheten enligt tillverkarens drift och underhållsinstruktioner. Utöver detta kan ventilationskontroll och installationskontroll beställas av Fastighetsavdelningen. 

För mer information om priser, vad som ingår och nästa möjliga tillfälle i era lokaler, kontakta er förvaltare på Fastighetsavdelningen.

 

HL
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-04-25