KI:s Fastighetssystem Pythagoras

KI använder fastighetssystemet Pythagoras för våra förhyrda lokaler och administrationen sköts av Fastighetsavdelning (FA).

Från januari 2024 implementeras en ny webbplattform (Pythagoras Webb, PW) som ersätter den äldre webbplattformen PIM. (PIM kommer vara fortsatt tillgänglig)

PW kommer att lanseras till alla institutioner och ansökan om behörighet för nya PW görs genom KI:s behörighetssystem IDAC. Instruktion hur man ansöker om behörighet finns beskrivet under Dokument. 

VC
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-01-18