Brev från ett lärarutbyte i Malawi

Lina Davies Forsman, Infektionsläkare, studierektor och postdoc vid KI var nyligen på lärarutbyte i Malawi genom Linneaus-Palmeprogrammet. Hon har skickat ett brev till oss där hon delar med sig av sina erfarenheter.

Malawi
Malawi Foto: Lina Davies Forsman

Kamuzu University of Health Sciences i Malawi

Under två veckor hade jag förmånen att besöka Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi. Malawi är ett låginkomstland i södra Afrika, mitt emellan Tanzania, Moçambique och Zambia. Mitt i landet ligger Afrikas tredje största insjö, Malawisjön, med vackra ciklidfiskar och ett rikt djurliv. Huvudstaden i Malawi är Lilongwe, medan landets största sjukhus ligger i Blantyre, där även landets enda medicinska lärosäte finns, KUHeS: Kamuzu University of Health Sciences.

Daglig undervisning

Jag deltog ff a. i den dagliga undervisningen av läkarstudenterna. Varje morgon höll studenterna ett fallseminarium med presentation av utredning, handläggning, teori och lärandemål av fallet. Därefter diskuterades fallet i storgrupp, där klinikens specialister deltog. Den teoretiska kunskapsnivån var hög och det ställdes höga krav och svåra frågor till studenterna. Jag höll även i en del egna föreläsningar, dels ämnesspecifika inom min specialitet Infektion samt mer allmänna om presentationsteknik mm. Jag visade bland annat en del internetverktyg såsom kahoot och mentimeter som kan användas för att göra undervisningen mer interaktiv och engagerande. De här hjälpmedlen är gratis och finns fritt tillgängliga och uppskattades av ST-läkarna, som undervisar mycket. Kollegorna var mycket vänliga och välkomnande, även om de var pressade av den kliniska vardagen.

Patientarbete i fokus

Det kliniska arbetet var intensivt och något kaotiskt men lärorikt och läkarstudenterna var mycket involverade i det patientnära arbetet. De får se många intressanta fall men pga. begränsade diagnostiska möjligheter är det vissa diagnoser de kanske ser men aldrig kommer att kunna säkerställa. Arbetet skiljer sig så klart mycket från min kliniska vardag hemma på ett stort universitetssjukhus, men har fördelarna att den administrativa bördan är mindre och patientarbetet står i fokus. Jag kände igen mig efter att tidigare ha arbetat kliniskt både i Sydafrika och Kenya. Man ställs inför nya utmaningar såsom brist på läkemedel då exempelvis långverkande insulin tog slut på det centrala sjukhusapoteket en dag…

Forskning i världsklass

Det finns många möjligheter till forskning i Blantyre där det bedrivs forskning i världsklass om bla malaria. Jag besökte även Malawi-Liverpool Wellcome Trust Clinical Research Programme som har många pågående forskning om tuberkulos, diagnostik och vårdkedjor.   

Det har varit en unik erfarenhet med många lärdomar och mycket inspiration och jag är mycket tacksam för denna möjlighet! Jag kan varmt rekommendera detta utbyte till alla intresserade kollegor och jag ser fram emot att välkomna min kollega från Malawi framöver!

Bästa hälsningar
Lina Davies Forsman

PW
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2022-05-23