Bokslut

Redovisningsenheten på Karolinska Institutet sammanställer KI:s redovisning samt rapporterar varje månad in KI:s bokslut till Ekonomistyrningsverket. Inför detta förväntas institutionerna varje månad sammanställa ett månadsbokslut för den egna institutionen.

Tidsplan 2021

Tidsplan Q1 och Q2

Avstämningslista

I klienten finns den under Egen meny/Månadsavstämning

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta oss på redovisning@ki.se.

Documents