Boka stöd för distans examinationer med Inspera

För att boka stöd för din skriftliga distansexamination med Inspera från Student-IT behöver du anmäla din examination via formuläret.

Viktig information

 • För att du ska få stöd under tentamenstillfället behöver du boka senast tre veckor innan tentamen.
 • Ändringar eller tillägg till bokning (till exempel förlängd skrivtid) måste ha inkommit senast två veckor innan tentamen.
 • Support finns enbart att tillgå om Inspera används.
 • Stöd är tillgängligt på vardagar mellan 08:00 och 21:00, och på helger mellan 08:00 och 16:00.
 • Vid perioder med många tentor kan vi bli tvingade att be dig att justera tidpunkten för tillfället (om du behöver stöd under tentatillfälle). Detta för att kunna ge så bra support som möjligt.
 • Möjligheterna till att du ska kunna få bra stöd under ett tentatillfälle på önskad tid underlättas ju tidigare du gör din bokning.
 • Om du vill boka en Inspera handledning från UoL kan du göra så via bokningstjänsten som finns här

Ansvarsfördelning vid digitala examinationer på distans

Undervisning och Lärande

Student-IT 

 • Grundläggande stöd gällande frågor om Inspera under tentor, samt möjlighet att kontakta Insperas egna support.

Examinator

 • Ansvarar för att samtliga medarbetare (inklusive bedömare) involverade i tentamen har tillgodosett sig relevant utbildning i Inspera.
 • Ansvarar för att begära pedagogiskt eller systemtekniskt stöd från UoL (Enheten för Undervisning och lärande).
 • Ansvara för att översyn av inställningar på den tenta du har skapat gjorts senast tre dagar innan tentamensstart (se länk för detaljer).
 • Ansvarar för att leverera material till tentamensstart, tex engångskoder eller andra fysiska resurser.

Boka stöd för Inspera-tentamen

Surfar du med Internet Explorer?
Webbläsaren Internet Explorer är utdaterad vilket gör att formulär (och KI:s webbplats överlag) fungerar dåligt med den - använd en annan webbläsare när du använder KI:s webbplatser.

 • Current Steg 1: Stöd
 • Steg 2: Om tentamen
 • Complete
Inloggningsmetod