Boka stöd för digitala examinationer med Inspera

För att boka stöd för din skriftliga, digitala examination med Inspera från Enheten för Undervisning och lärande (UoL) eller Student-IT behöver du anmäla din examination via formuläret.

Viktig information

 • För att du ska kunna få stöd under tentamenstillfället behöver du göra detta senast tre veckor innan tentamen.
 • Support finns enbart att tillgå om Inspera används. Frågor om andra system hänvisas till formuläret om digitalt lärande
 • Stöd är tillgängligt på vardagar mellan 08:00 och 21:00, och på helger mellan 08:00 och 16:00.
 • Vid perioder med många tentor kan vi bli tvingade att be dig att justera tidpunkten för tillfället (om du behöver stöd under tentatillfälle). Detta för att kunna ge så bra support som möjligt.
 • Möjligheterna till att du ska kunna få bra stöd under ett tentatillfälle på önskad tid underlättas ju tidigare du gör din bokning.
 • Stöd under tentamenstillfället ges bara om tentamenstillfället ges i Inspera. 

Ansvarsfördelning vid digitala examinationer

Student-IT 

 • Hjälper till med allmänna IT-frågor - exempelvis problem med dator, webbläsare, WIFI-uppkoppling under tentatillfället.
 • Grundläggande stöd gällande frågor runt Inspera under tentor, samt möjlighet att kontakta Inspera egna support

Examinator

 • Ansvarar för att samtliga medarbetare involverade i tentamen har tillgodosett sig relevant utbildning i Inspera.
 • Ansvarar för att tentamensvakter finns i salen.
 • Ansvarar för att det finns en plan för hanterandet av hur studenter ska ta sig in och ut ur skrivsalen.
 • Ansvarar för att alla datorer som används under tentamen är utloggade från SEB och den personliga inloggningen till datorn.
 • Ansvarar för att begära stöd från UoL gällande översyn av inställningar på den tenta du har skapat senast tre dagar innan tentamensstart

Boka stöd för en Inspera tentamen

 • Current Steg 1: Stöd
 • Steg 2: Om tentamen
 • Complete
Önskad supportnivå
Behöver ni en kontaktperson från UoL för handledning och support innan tentatillfället? Detta erbjuds normalt enbart de tre första gångerna som du har ett tentatillfälle i Inspera