Boka stöd för digitala examinationer med Inspera

För att boka stöd för din skriftliga, digitala examination med Inspera från Enheten för Undervisning och lärande (UoL) eller Student-IT behöver du anmäla din examination via formuläret.

Viktig information

 • För att du ska få stöd under tentamenstillfället behöver du göra detta senast tre veckor innan tentamen.
 • Ändringar eller tillägg till bokning (tex förlängd skrivtid) måste ha inkommit senast två veckor innan tentamen.
 • Support finns enbart att tillgå om Inspera används. Frågor om andra system hänvisas till formuläret om digitalt lärande
 • Stöd är tillgängligt på vardagar mellan 08:00 och 21:00, och på helger mellan 08:00 och 16:00.
 • Vid perioder med många tentor kan vi bli tvingade att be dig att justera tidpunkten för tillfället (om du behöver stöd under tentatillfälle). Detta för att kunna ge så bra support som möjligt.
 • Möjligheterna till att du ska kunna få bra stöd under ett tentatillfälle på önskad tid underlättas ju tidigare du gör din bokning.

Ansvarsfördelning vid digitala examinationer

Tentavakter

 • Utöver den vanliga tentavaktsrollen har tentavakterna ansvaret för att lösa problem med allmänna IT-problem exempelvis problem med dator, webbläsare, WIFI-uppkoppling under tentamenstillfället i Inspera

Student-IT 

 • Student-IT finns för att stödja kring IT-problem som tentavakterna inte kan lösa på egen hand.
 • Grundläggande stöd gällande frågor om Inspera under tentor, samt möjlighet att kontakta Insperas egna support

Examinator

 • Ansvarar för att samtliga medarbetare involverade i tentamen har tillgodosett sig relevant utbildning i Inspera.
 • Ansvarar för att tentamensvakter finns i salen.
 • Ansvarar för att det finns en plan för hanterandet av hur studenter ska ta sig in och ut ur skrivsalen.
 • Ansvarar för att alla datorer som används under tentamen är utloggade från SEB och den personliga inloggningen till datorn.
 • Ansvarar för att begära stöd från UoL gällande översyn av inställningar på den tenta du har skapat senast tre dagar innan tentamensstart

Boka stöd för en Inspera tentamen

 • Current Steg 1: Stöd
 • Steg 2: Om tentamen
 • Complete
Sals- eller distanstenta?
Inloggningsmetod
Behöver ni att Student-IT ska vara närvarande i salen vid uppstart av tentamenstillfället? Detta erbjuds enbart de tre första gångerna som du har ett tentatillfälle i Inspera
Behöver ni en kontaktperson från UoL för handledning innan ni börja bygga tentamenstillfället och kontroll av inställningar inför tentatillfället? Detta erbjuds enbart de tre första gångerna som du har ett tentatillfälle i Inspera.​​ ***VIKTIGT*** Vid årsskiftet kommer UoL att erbjuda handledningar, men ansvaret för kontroll på inställningar, både för nya och befintliga användare flyttas över till institutionerna