Biträdande lektor

Biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning som introducerades under 2018 istället för den tidigare titeln forskarassistent.

Syftet med anställningen är att ge unga forskare möjlighet under anställningsperioden att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för att sedan bli prövad för en befordran till lektor. Anställningstiden för ett biträdande lektorat kan variera från fyra till sex år. Anställningstiden fastställs av institutionen vid annonsering av tjänsten. Anställningen kan förlängas med högst två år på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl.

Behörighet

För att vara behörig för ett biträdande lektorat ska man ha avlagt doktorsexamen högst fem år innan ansökningstiden har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Det kan även i enskilda anställningsärenden läggas till ytterligare behörighetskrav och bedömningsgrunder.