BioClinicum - det nya forskningshuset

BioClinicum är ett nav för den kliniska forskningen för att öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård.

Bioclinicum and Karolinska University Hospital, Akademiska stråket
BioClinicum och Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska stråket

BioClinicum, med närmare 100 forskargrupper, är utformat för att främja interaktionerna mellan forskarna. Byggnaden är ansluten till sjukhuset och Karolinska Institutets nya forskningshus Biomedicum vilket skapar närhet mellan både prekliniska institutioner och lokaler för sjukvård, utbildning och forskning. Byggnaden innehåller kliniskt träningscentrum, radiofarmaciproduktion samt vård inom området Bild och funktion.

Institutioner i BioClinicum

Forskargrupperna har delats in i en tematisk struktur som speglar de vårdteman som ingår i Karolinska Universitetssjukhusets nya verksamhetsmodell. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för integration av vård, forskning och utbildning.

  Korta fakta BioClinicum

  • Forskningsbyggnaden ska öka samverkan mellan vård, patientnära forskning och utbildning.
  • Forskningsresultat ska snabbare omsättas till nya diagnoser och behandlingsmetoder för patienten.
  • Byggnaden är 40 000 kvadratmeter stor med undervisningslokaler och forskningslaboratorier. Gångbroar till både den nya sjukhusbyggnaden och till Karolinska Institutet.
  • Närmare 1 000 personer från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ska ha Bioclinucum som sin arbetsplats.
  • Ungefär 100 forskningsgrupper har sin hemvist här och 195 laboratorier med utrymmen för strategisk fryslagring av cirka 3 miljoner forskningsprover.
  • De översta våningarna rymmer forskning inom barn/kvinnor/genetik, neurogeriatrik, kardiovaskulär (den kliniska forskningens motsvarighet till hjärta och kärl), inflammation och infektion, cancer samt neurologi.
  • På entréplan finns ett kliniskt träningscentrum (KTC) för bland annat träning på kirurgiska ingrepp med hjälp av simulerade vårdmiljöer och den senaste teknik- och kommunikationsutrustningen.
  • Under marknivån finns radiofarmaciverksamheten med tung teknisk utrustning, till exempel en cyklotron som är en typ av produktionsanläggning för läkemedel som används vid röntgenundersökningar.