Bidra till innehållet på Utbildningskongressen 2022

En viktig del av Utbildningskongressen är möjligheten att dela erfarenheter och skapa en dialog, att inspireras och delta i samtalet. Välkommen att bidra till innehållet med vetenskapligt arbete, pedagogiska projekt och utvecklingsprojekt. I år finns också möjligheten att hålla en workshop om ditt arbete.

Deltagare som lyssnar på en workshop.
Foto: Teresa Sörö.

Temat för årets upplaga av KI:s Utbildningskongress 28-29 september är "Continuous learning - Person, Practitioner, Workplace". Vi välkomnar dig att bidra till innehållet med förslag som utforskar alla aspekter av pedagogisk utveckling och pedagogisk forskning kopplat till kongressens tema. I år finns också möjligheten att hålla en workshop om ditt arbete.

  • Vi välkomnar presentationer i olika format, och på engelska eller svenska.
  • Observera att workshops kommer att hållas den 29 september.

Bidra till innehållet

Du hittar mer information och hur du skickar in via engelska sidan Call for abstract Educational congress 2022

Sista dag är 6 juni.