Bidra till innehållet på Utbildningskongressen 2022

En viktig del av Utbildningskongressen är möjligheten att dela erfarenheter och skapa en dialog, att inspireras och delta i samtalet. Välkommen att bidra till innehållet med vetenskapligt arbete, pedagogiska projekt och utvecklingsprojekt. I år finns också möjligheten att hålla en workshop om ditt arbete.

Deltagare som lyssnar på en workshop.
Foto: Teresa Sörö.

Temat för årets upplaga av KI:s Utbildningskongress 28-29 september är "Continuous learning - Person, Practitioner, Workplace". Vi välkomnar dig att bidra till innehållet med förslag som utforskar alla aspekter av pedagogisk utveckling och pedagogisk forskning kopplat till kongressens tema. I år finns också möjligheten att hålla en workshop om ditt arbete.

  • Vi välkomnar presentationer i olika format, och på engelska eller svenska.
  • Observera att workshops kommer att hållas den 29 september.

Registrering av call for abstracts har stängt.