Beställa mediaproduktion

Via formuläret kan du beställa mediaproduktioner, så som film- och ljudinspelning, från Enheten för Undervisning och lärande (UoL).

Innan du beställer

Fundera igenom syfte, målgrupp, innehåll, tidsplan och kostnader innan du gör din beställning. 

Fundera igenom:

1. Bakgrund

Vad vill du berätta med produktionen?

2. Målgrupp

Vem eller vilka ska produktionen vända sig till? Fundera över vilka du kommunicerar med primärt och sekundärt.

3. Syfte

Ska produktionen informera, väcka debatt, uppmuntra till handling, få målgruppen att känna eller tycka något specifikt?

4. Nämn tre frågor som produktionen ska besvara

5. Vilken känsla och ton vill ni förmedla?

Finns det tankar kring formspråk, tempo, typ av berättande som till exempel livsstil, personporträtt, reportage eller dokumentär tar vi gärna del av dessa.

6. Antal medverkande

Urval och representation är viktiga val när man kommunicerar via film och podcast mm. Särskilt viktigt är det om målgruppen ska göra, känna eller tycka något specifikt. Välj personer som du tror ger målgruppen rätt känsla och som de kan relatera till. Detta ökar produktionens trovärdighet och chansen att målgruppen känner sig berörd.

7. Berätta varför valet av medium lämpar sig bra för det du vill kommunicera

  • film
  • animation
  • illustration
  • podcast

8. Ange om produktionen ska innehålla följande

  • Speakerröst*
  • Musik
  • Animation
  • Språk*

* Enligt Lagen om tillgänglighet ska alla filmer som publiceras olistat eller publikt undertextas.

9. Referensmaterial

Länka gärna till en film, bild, text eller ljudklipp som ni vill att vi ska inspireras av. Väl valda referenser utgör en god grund för planeringen och det kreativa arbetet.

10. Deltar minderåriga personer i produktionen?

11. Övrigt

Finns det andra förutsättningar för produktionen som vi bör känna till? Exempelvis praktisk information om inspelning, plats eller medverkande. Finns en idéskiss? Samarbetspartners i projektet?

Innan vi kan godkänna en produktionsförfrågan vill vi alltid boka in ett möte där vi diskuterar innehåll, tidsåtgång, deadline och kostnader.
Målgrupp
Integritetsskyddspolicy registrering av personuppgifter