Bergens sommarskola öppnar den 13-15 juni 2022 (PUF-V)

Syftet med Bergens sommarskola för doktorander är att doktoranderna ska lära sig nya aspekter av hälsovetenskap och presentera och få feedback på sina uppgifter i en stödjande kamratmiljö. Fokus är på individanpassad vård. Sommarskoan hålls pp Western Norway Yrkeshögskola, Bergen, Norge

Den sjätte sommarskolan för doktorander - Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care

Detta gäller för sommarskolan i Bergen: 

1) Man får 3 ECTS poäng och ett intyg om deltagande i slutet av sommarskolan.

2) Det är ingen deltagaravgift, men rese- och logikostnader behöver deltagarna stå för. Du kan ansöka om resebidrag här om du blir antagen.

3) Doktorander som vill närvara ska ansöka via BSRN:s kontaktperson vid den egna institutionen.

Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care är ett multidisciplinärt och tvärnationellt nätverk av universitet i länderna i Östersjöregionen som är: 

 

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Klaipeda University, Klaipeda, Litauen

Medicinska universitetet i Gdansk, Gdansk, Polen

Riga Stradiņš University, Riga, Lettland

Syddanmarks universitet, Odense, Danmark

Universitetet i Lübeck, Lübeck,

Tyskland Universitetet i Tartu, Tartu, Estland

Åbo universitet, Åbo, Finland

Vilnius universitet, Vilnius, Litauen

Western Norway Yrkeshögskola, Bergen, Norge

 

Fem studenter från varje universitet kan delta. Besked om antagning meddelas i mitten av mars och eleverna ombeds skicka in två uppgifter (se nedan) som kommer att ligga till grund för gruppdiskussioner under sommarskolan. Mer detaljerad info kommer i slutet av mars.

 

Studentpresentationer

Eleverna ombeds att skriva två preliminära uppgifter:

1. Hur kan vi omdesigna hälsovårdstjänster för att möta samtida utmaningar, t.ex. covid eller icke-smittsamma sjukdomar NCDs? (1000-1400 ord)

2. Hur kan vi förstå och möta de potentiellt motstridiga förväntningarna på standardiserade kliniska vägar och personliga tjänster? (1000-1400 ord). Preliminära läsningar och mer detaljerade instruktioner för uppgiften kommer att tillhandahållas studenterna i slutet av mars 2022.

 

Ansök här 

genom att skicka in en  intresseanmälan till PUF-V och ange en kort motivering till varför du vill åka. Vi vill ha din ansökan senast den 11 mars och du kommer  att få besked den 19 mars