Bergens sommarskola öppnar den 13-15 juni 2022 (PUF-V)

Syftet med Bergens sommarskola för doktorander är att doktoranderna ska lära sig nya aspekter av hälsovetenskap och presentera och få feedback på sina uppgifter i en stödjande kamratmiljö. Fokus är på individanpassad vård. Sommarskoan hålls pp Western Norway Yrkeshögskola, Bergen, Norge

Den sjätte sommarskolan för doktorander - Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care

Detta gäller för sommarskolan i Bergen: 

1) Man får 3 ECTS poäng och ett intyg om deltagande i slutet av sommarskolan.

2) Det är ingen deltagaravgift, men rese- och logikostnader behöver deltagarna stå för. Du kan ansöka om resebidrag här om du blir antagen.

3) Doktorander som vill närvara ska ansöka via BSRN:s kontaktperson vid den egna institutionen.

Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care är ett multidisciplinärt och tvärnationellt nätverk av universitet i länderna i Östersjöregionen som är: 

 

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Klaipeda University, Klaipeda, Litauen

Medicinska universitetet i Gdansk, Gdansk, Polen

Riga Stradiņš University, Riga, Lettland

Syddanmarks universitet, Odense, Danmark

Universitetet i Lübeck, Lübeck,

Tyskland Universitetet i Tartu, Tartu, Estland

Åbo universitet, Åbo, Finland

Vilnius universitet, Vilnius, Litauen

Western Norway Yrkeshögskola, Bergen, Norge

 

Fem studenter från varje universitet kan delta. Besked om antagning meddelas i mitten av mars och eleverna ombeds skicka in två uppgifter (se nedan) som kommer att ligga till grund för gruppdiskussioner under sommarskolan. Mer detaljerad info kommer i slutet av mars.

 

Studentpresentationer

Eleverna ombeds att skriva två preliminära uppgifter:

1. Hur kan vi omdesigna hälsovårdstjänster för att möta samtida utmaningar, t.ex. covid eller icke-smittsamma sjukdomar NCDs? (1000-1400 ord)

2. Hur kan vi förstå och möta de potentiellt motstridiga förväntningarna på standardiserade kliniska vägar och personliga tjänster? (1000-1400 ord). Preliminära läsningar och mer detaljerade instruktioner för uppgiften kommer att tillhandahållas studenterna i slutet av mars 2022.

 

Ansök här 

genom att skicka in en  intresseanmälan till PUF-V och ange en kort motivering till varför du vill åka. Vi vill ha din ansökan senast den 11 mars och du kommer  att få besked den 19 mars

Marina Olsson
2022-04-06