Skip to main content

Beredning, beslut och underskrift

På denna sida så hittar du information om hur du går tillväga för att få ett ärende hanterat inom din institution. Det kan röra sig om rutiner kring hur du förbereder ett ärende för beslut från ledning, eller hur du går tillväga för att få en signatur från prefekt på en ansökan om medel eller liknande.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • Lärande, Informatik, Management och Etik
  • Medicinsk biokemi och biofysik
  • Universitetsförvaltningen
Logga in med KI-ID