Bakgrundsinformation och uppdateringar utifrån uppföljningen av KI:s ledningsorganisation

Uppföljning av ledningsorganisationen resulterade i en uppdaterad delegationsordning under våren 2020.

Mål och avgränsningar för uppföljningsarbetet

Effektmål

  • Tydligare ansvars- och beslutsbefogenheter
  • Bättre samordning och utnyttjande av synergier
  • Förstärkta organ för strategiska frågor

Avgränsningar

Eventuella förslag till förändringar ska ligga inom ramen för rektors beslutsmandat.

Projektet syftar inte till att föreslå förändringar i den av konsistoriet beslutade ledningsstrukturen, dvs organisationsplanen.

Projektet syftar inte till att utveckla eller skapa nya organisatoriska nivåer eller entiteter som är resurskonsumerande.

Projektet omfattar inte organen i samverkansorganisationen KI-Region Stockholm.