Avtal

För att göra inköp använder du dig i första hand av Karolinska Institutets egna ramavtal. I fall KI saknar ramavtal kan du även använda statens ramavtal via Kammarkollegiet och göra ett avrop.

KI:s ramavtal hittar du i Avtalskatalogen.

Statliga ramavtal

Alla statliga ramavtal hittar du på avropa.se.

Hur använder jag mig utav de statliga ramavtalen?

Hur man använder de statliga ramavtalen beror på typen av ramavtal samt om det är en konkurrensutsättning eller ett ramavtal med rangordning. Statliga ramavtalen ska avropas av beställaren, det vill säga dig som ska nyttja tjänsten, själv.

Förnyad konkurrensutsättning

Förnyad konkurrensutsättning betyder att man upprättar en avropsförfrågan enligt det statliga ramavtalet. En avropsförfrågan är en skriftlig inbjudan till ramavtalsleverantörerna att lämna anbud i enlighet med ramavtalets villkor. Så här gör du:

  • Kontakta samtliga levernatörer som är antagna för tjänsten. Listan med leverantörerna hittar du på avropa.se. Inkludera datumet när leverantörerna ska ha svarat på din förfrågan.
  • Efter det utsatta datumet utvärderar du de anbud som har inkommit. "Anbud" är de olika leverantörernas svar.
  • Utvärdera svaren utifrån kraven som du har specificerat i riktlinje med dem som finns i ramavtalet.
  • Därefter fattar du ett tilldelningsbeslut, vilket betyder att du kontaktar den leverantör som passar bäst för uppdraget baserat på leverantörernas erbjudande. Du måste även meddela de andra leverantörerna vilken leverantör du har valt samt förklara varför de inte blev antagna.

Ramavtal med rangordning

Vid avrop från ramavtal med rangordning ska beställaren först kontakta den ramavtalsleverantör som har plats nummer ett i rangordningen. Om nummer ett inte kan leverera enligt ramavtalet ska nästa leverantör i rangordningen kontaktas, det vill säga nummer två osv.

Är ramavtalet rangordnat får ett kontrakt tecknas direkt. Det finns enligt LOU ingen skyldighet för myndigheten att informera övriga leverantörer på ramavtalet om att kontrakt har tecknats till skillnad från om ett ramavtal är baserat på konkurrensutsättning.

Vilken ska man använda sig utav först? KI:s egna eller de statliga ramavtalen?

Först och främst ska du vända dig till de ramavtal som är gjort på KI om det finns liknande avtal. Anledningen till att KI har egna ramavtal är att KI:s behov kan skilja sig från andra statliga myndigheters.

Pågående upphandlingar

Karolinska Institutets pågående upphandlingar i Visma TendSign

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta inkopupphandling@ki.se.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C3.Fysiologi och farmakologi
Logga in med KI-ID